Voor kinderopvang 2Samen is Aardoom & de Jong op zoek naar een goede toezichthouder die beschikt over kennis van de zorg over de jeugd. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2019 de vacature voor een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied jeugdhulpverlening en/of jeugdgezondheidszorg en tevens lid van de auditcommissie.

Lid Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor kinderopvang 2Samen is Aardoom & de Jong op zoek naar een goede toezichthouder die beschikt over kennis van de zorg over de jeugd. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2019 de vacature voor een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied jeugdhulpverlening en/of jeugdgezondheidszorg en tevens lid van de auditcommissie.

De huidige Raad van Toezicht van kinderopvang 2Samen bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht van kinderopvang 2Samen heeft drie hoofdtaken. De eerste is die van toezichthouder, de tweede is die van werkgeverschap van de directeur-bestuurder en de derde is die van klankbord. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal vijf per jaar doorgaans samen met de directeur-bestuurder. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus. Op dit moment functioneert binnen de Raad van Toezicht een auditcommissie. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar.

Functie eisen

Van het nieuwe Lid van Raad van Toezicht worden de volgende competenties verwacht:

- Academisch werk- en denkniveau;
- Bestuurlijke ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen, strategisch denkvermogen, onafhankelijke, kritische instelling en ervaring met beleidsprocessen;
- Beginnend in dan wel ervaring met de rol van toezichthouder en kennis van de Governancecode van de kinderopvangbranche en de toepassing hiervan;
- Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance; onderschrijven en naleven van de governancecode;
- Affiniteit met kinderopvang en de daarbij behorende speelvelden;
- Beschikken over een relevant netwerk, bij voorkeur in de regio Haaglanden;
- Beschikken over voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen en actief lid van de auditcommissie te zijn;
- Specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van de zorg voor de jeugd( bijv. jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, preventie)
- Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bedrijfsprofiel

Kinderopvang 2samen is de grootste professionele kinderopvangorganisatie in Den Haag, met circa 65 vestigingen, ook in Naaldwijk en Monster. Een bekende en vertrouwde speler met een historie van 70 jaar. Iedere dag zetten de 900 professionals zich met hart en ziel in voor de ruim 7.000 kinderen die aan de zorg van kinderopvang 2Samen zijn toevertrouwd. Kinderopvang 2Samen heeft een breed aanbod van opvang: kinderdagverblijven, voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en buitenschoolse opvang. Relevante strategische thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren waarover de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder het debat willen voeren betreffen met name de actuele dynamiek in de markt, groei met behoud van kwaliteit, organisatieontwikkeling, strategische samenwerkingsverbanden (met ketenpartners en vooral het onderwijs) en het ontwikkelen van integrale kindcentra’s. Het betreft thema’s die een grote rol spelen bij het uitdragen van de ambitie en strategie van kinderopvang 2Samen voor de komende jaren.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie. De Raad van Toezicht van Kinderopvang 2samen ontvangen een vergoeding conform de adviesregeling van de VTOI-NVTK van ca. € 4.800,- per jaar. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling. Dit geldt onder meer qua beroepsgroep, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Kinderopvang 2samen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 5 november 2018 tegemoet. De gesprekken bij Kinderopvang 2samen vinden plaats op woensdag 14 november in Den Haag.

Een uitgebreid profiel is beschikbaar bij Aardoom & de Jong.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

10-10-2018

Lid Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close