Voor Stichting @voCampus is Aardoom & de Jong op zoek naar een Lid voor de Raad van Toezicht (RvT) met deskundigheid op het terrein van financiën en bedrijfsvoering en passie voor goed onderwijs.

Lid Raad van Toezicht @voCampus (vervuld) - Nijmegen

Vervuld

Functieomschrijving

Op 1 augustus 2021 heeft in Nijmegen een fusie plaatsgevonden in het voortgezet onderwijs. Alliantie Voortgezet Onderwijs en Scholengroep Rijk van Nijmegen gaan als één organisatie verder onder de naam @voCampus.

Ook de toezichthoudende organen zijn samengevoegd. De nieuwe Raad van Toezicht telt nu 7 leden en kent 1 vacature.
Een nieuwe toezichthouder kan per 1 januari 2022 toetreden tot de Raad.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting @voCampus heeft vijf waarden geformuleerd als uitgangspunt voor het toezicht: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit, openheid en verbinding. Van al onze leden verwachten we dat zij deze waarden op een effectieve wijze in hun werk binnen de raad weten in te zetten.

De raad heeft een visie op het eigen toezicht vastgelegd in een toezichtkader. Van (nieuwe) leden van de raad wordt verwacht dat zij in lijn met dit toezichtkader willen werken. Daarbij hecht men veel waarde aan het “goede gesprek” binnen de raad in een juiste balans tussen nabijheid en distantie in de relatie met het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft een aantal algemene eisen geformuleerd voor de Raad als geheel:
• Maatschappelijk heterogene samenstelling (belang diversiteit).
• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
• Een sterke binding met de regio, waarbij voldoende leden een stedelijk en regionaal
netwerk in/om Nijmegen meebrengen.
• Behartiger willen zijn van de belangen van het voortgezet onderwijs.
• Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
• Leden van de Raad van Toezicht zijn van onbesproken gedrag

Functie eisen

Profiel van een lid van de RvT

• Heeft een academisch werk en denkniveau
• Kennis van relevante aandachtsgebieden en perspectieven voor de stichting:

o Onderwijs(kwaliteit)
o P&O-perspectief: medewerkers, arbeidsmarkt en opleiding
o Financiën en bedrijfsvoering
o Organisatieontwikkeling en innovatie

• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in (complexe) organisaties
• Regionale binding
• Gecommitteerd en voldoende beschikbaar
• Teamspeler en bruggenbouwer
• Affiniteit met de doelgroep en het onderwijs waar de stichting voor staat
• Kan strategisch denken; in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, en verschil weten tussen toezicht houden op afstand en bestuurlijke uitvoering, distantie houden waar nodig
• Positief kritisch ingesteld, kan de bestuurders uitdagen en kan als sparringpartner en klankbord optreden
• Reflecteert en staat open voor feedback
• Heeft een houding die maatschappelijk, sociaal, respectvol, zelfbewust en betrokken is

Profiel toezichthouder aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering
• Heeft bestuurlijke of directie-ervaring met eindverantwoordelijkheid op ‘financial control’
• Heeft bestuurlijke of directie-ervaring met andere onderdelen van de bedrijfsvoering, w.o. facilitair en huisvesting (bouw, verbouw, onderhoud, energievraagstukken, dienstverlening) en de ICT-infrastructuur (automatiseringsvraagstukken ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering, modern onderwijs en/of dataveiligheid en privacyvraagstukken)
• Beschikt over competenties in zake visieontwikkeling op financiële verantwoording van publieke organisaties
• Is lid van of kan functioneren als voorzitter van de commissie bedrijfsvoering
• Beschikt over een eigen relevant netwerk binnen het aandachtsgebied en/of in de regio

Bedrijfsprofiel

Binnen @voCampus werken veertien middelbare scholen in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal samen. Al deze scholen bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en geven tegelijkertijd hun eigen kleur aan het onderwijspalet in de regio.

De komende jaren staat @voCampus voor belangrijke uitdagingen. Er is sprake van een demografische terugloop van het aantal leerlingen. Deze daling zet de komende jaren nog door. De fusie geeft ruimte om keuzes te kunnen maken die gericht zijn op een rijk gezamenlijk aanbod voor leerlingen, en die voorbijgaan aan onderlinge concurrentie. Door medewerkers een stevige basis te bieden met brede ontwikkelkansen versterkt @voCampus haar positie als werkgever in de regio.

Voor meer informatie over @voCampus zijn de volgende bronnen beschikbaar:
website @voCampus
website Alliantie voortgezet onderwijs
Jaarverslag Alliantie voortgezet onderwijs
website Scholengroep Rijk van Nijmegen
Jaarverslag 2020 Scholengroep Rijk van Nijmegen

Arbeidsvoorwaarden

De organisatie biedt
Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een marktconforme vergoeding.

Aan nieuwe leden van de Raad van Toezicht vraagt @voCampus een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Procedure

Bij de werving en selectie laat @voCampus zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 31 oktober 2021 tegemoet

Publicatie datum

18-10-2021

Lid Raad van Toezicht @voCampus (vervuld) -...

Bezoekers van deze pagina bekeken ook

Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close