Vacature is vervuld

Stichting Wijken voor Welzijn vraagt een voorzitter en lid Raad van Toezicht ten behoeve van de nieuw te vormen Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht Wijken voor Welzijn (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Stichting Wijken voor Welzijn vraagt een voorzitter en lid Raad van Toezicht ten behoeve van de nieuw te vormen Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Een lid is reeds benoemd, er wordt gezocht naar een voorzitter en een lid. De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken binnen de stichting en haar dochterstichtingen. De Raad werkt volgens de governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:
• Toezicht en controle op het bestuur van Stichting Wijken voor Welzijn
• Toetsing van de besluitvorming
• Het werkgeverschap van de bestuurders
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van (klankbordfunctie) naar de bestuurders

Voorzitter en nieuw lid Raad van Toezicht:
Voorzitter en lid dienen te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Er zullen naar verwachting een viertal bijeenkomsten per jaar met de Raad van Toezicht zijn.
Het toezichthouderschap heeft de laatste jaren ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwe toezichthouder wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn.

Functie eisen

Algemene profieleisen:
• Academisch werk- en denkniveau
• Strategische, bedrijfskundige oriëntatie
• Bestuurlijke ervaring
• Voldoende inzicht in taak - en rolverdeling tussen Raad van Toezicht en bestuurders; bekendheid met de Governance code Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Bereidheid om in de klankbordfunctie mee te wegen dat het een organisatie in de pioniersfase betreft
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
• Werken vanuit een dienende houding en met vertrouwen naar elkaar
• Politiek - bestuurlijke sensitiviteit
• Aanspreekbaar zijn als toezichthouder
• Maatschappelijke betrokken
• Het hebben van een actief en breed netwerk in de regio is een pre
• Van onbesproken gedrag

Kerncompetenties en persoonskenmerken:
• Een dienende houding en werken vanuit vertrouwen
• Integer
• Onafhankelijk
• Verantwoordelijk
• Risicoanalyses kunnen maken vanuit totaliteit en samenhang
• Collegiaal en teamgericht
• Zelfkennis en zelfreflectie
• De moed hebben om tegengeluid te geven
• Invoelingsvermogen
• Relativeringsvermogen

Specifieke profielwensen:
De voorzitter heeft bewezen voorzitterschapskwaliteiten.
Voor het lid geldt dat een financiële achtergrond een vereiste is.

Bedrijfsprofiel

De Stichting Wijken voor Welzijn is opgericht om zelfstandigen en kleine ondernemingen in de zorg te ondersteunen en burgerparticipatie in zorg en welzijn te bevorderen. De Stichting is een non-profit organisatie, die alle inkomsten besteedt aan de bevordering van zijn statutaire doelstellingen, die in dienst staan van het algemeen belang.
De organisatie is ingericht op het bieden van verantwoorde zorg: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Er zal de komende jaren meer verwacht worden van de maatschappij. Minder zorgtaken worden door de overheid geregeld en minder wordt vergoed. Stichting Wijken voor Welzijn helpt met de ontwikkeling van innovatieve projecten, die gericht zijn op (meer) burgerparticipatie. Dit vanuit de overtuiging dat de toekomst hiervan in de buurt ligt.

Inmiddels heeft Stichting Wijken voor Welzijn meerdere projecten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn begeleiding en 'beschermd wonen', maar ook een re-integratietraject voor (langdurig) werklozen en begeleiding van zzp'ers.

Zo wordt er met name intensieve begeleiding en opvang geboden aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar met gedragsproblematiek in de regio Zaanstreek-Waterland.
Omdat Stichting Wijken voor Welzijn zich ten doel gesteld heeft zich in te zetten voor de bevordering van actief burgerschap, betekent dit voor de jongeren dat zij in een gewoon gezinshuis in de wijk aan hun zelfstandigheid werken. Alle groepen hebben een maximale grootte van 4 jongeren. Natuurlijk is er altijd een professionele begeleider aanwezig.
De begeleiding van de Stichting Wijken voor Welzijn richt zich naast de jongere ook sterk op het systeem. Dit houdt in dat naast individuele begeleiding ook intensief contact en begeleiding met het systeem in gang wordt gezet en de peergroup in kaart wordt gebracht.

Het project ‘langdurig uitkeringsgerechtigden’ richt zich op mensen die weinig kans hebben ergens aangenomen te worden (kan ook 50 plus zijn). De Stichting ondersteunt personen, die als zorg zzp’er willen starten. Dit project wordt over enige tijd uitgerold.

Bij projecten waar professionele ondersteuning nodig is, maakt Stichting Wijken voor Welzijn gebruik van ervaren zorg-professionals, die ingeschreven staan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Vrijwilligers die aan Stichting Wijken voor Welzijn verbonden zijn werken volgens de relevante richtlijnen en hebben net als de professionals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd. Ook bestaat voor hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zzp'er in het re- integratieproject.

Stichting Wijken voor Welzijn komt voort uit Edulife, een organisatie die in 2005 is opgericht. Zij is actief in verzorging, respijtzorg en begeleiding van jongeren, gezinnen en ouderen in onder meer Amsterdam, Amstelveen, Purmerend, Volendam, Zaandam, Hoorn, Alkmaar, Castricum, Haarlem, Beverwijk, Heerhugowaard, Heemskerk, Diemen, Wormerveer, Beemster, Uitgeest, Zaandijk.
Stichting Wijken voor Welzijn is een organisatie die vanuit Gemeentelijke bron wordt gefinancierd. Momenteel is zij al volop actief in de ambulante begeleiding (geen behandeling) van een twintigtal jongeren. Dit zijn jongeren die buiten de reguliere kanalen van hulpverlening terecht gekomen zijn, of jongeren die met een time - out van maximaal 14 dagen vanuit de reguliere zorginstelling worden uitgeplaatst. Stichting Wijken voor Welzijn biedt aan deze groepen onderdak, begeleiding en perspectief maar ook een basis van vertrouwen.!
De organisatie bevindt zich in een fase waarin verdere professionalisering plaats vindt. De projectvorm met een projectleider vanuit de beginfase wordt omgevormd tot een bestuursmodel met een voorzitter van de Raad van Bestuur en een Raad van Toezichtmodel. Binnen de interne organisatie is er in toenemende mate aandacht voor HKZ vereisten en staat de relatie met belangrijke stakeholders op de agenda.

Het motto van de Stichting luidt “op weg naar zelfstandigheid ! Kleinschalige, intensieve jeugdzorg in de wijk “.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor voorzitter en lid van de Raad van Toezicht bedraagt E1500,- op jaarbasis.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Uw reacties zijn welkom tot en met 9 oktober aanstaande.

Kandidaten worden onderworpen aan een antecedentenonderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Hendrikx. Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag via onderstaande solliciteerknop.

Locatie

Purmerend

Publicatie datum

21-06-2017

Lid Raad van Toezicht Wijken voor Welzijn...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close