Manager Cliëntenparticipatie (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor UWV Divisie Klant & Service is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende manager met uitstekende netwerkvaardigheden voor de functie Manager Cliëntenparticipatie (lid MT-uitvoering). Je geeft (op afstand) leiding aan het team Cliëntenparticipatie, waarbij je verantwoordelijk bent voor de verdere ontwikkeling en goede samenwerking binnen het team. Je onderhoudt goede relaties met zowel de cliëntenraden als met de betrokken partijen in het netwerk van UWV. Wil jij de visie en strategie op het gebied van cliëntenparticipatie tot stand brengen? Zit je graag dicht op de klanten en op verbeteringen in de dienstverlening van UWV? Ben jij op je plek in een unieke en zeer zelfstandige positie binnen de UWV organisatie, waarin je jouw competenties en vaardigheden op het gebied van relatiebeheer inzet? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Als Manager Cliëntenparticipatie geef je leiding aan het team Cliëntenparticipatie dat de verbinding legt tussen UWV en de klanten van UWV, die via de cliëntenraden bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de totstandkoming van de visie en de strategie op het gebied van cliëntenparticipatie UWV-breed. Binnen UWV onderhoud je als Manager Cliëntenparticipatie een netwerk met een aantal belangrijke stakeholders, zoals het verantwoordelijk lid van RvB, divisiedirecteuren en regiohoofden. Je houdt het verantwoordelijk lid van de RvB op de hoogte van de ontwikkelingen en actuele thema’s, zodat hij/zij de rol van gesprekspartner richting achterban-organisaties, ministerie en LCR (koepelorganisatie) optimaal kan uitoefenen. Je benadrukt het belang van cliëntenparticipatie in het contact met divisiedirecteuren en je bent gesprekspartner als afspraken tussen UWV en cliëntenraden niet worden nagekomen.

Naast een goed intern netwerk, onderhoud je een breed netwerk met belangrijke partners op het gebied van cliëntenparticipatie, zoals achterbanorganisaties, Landelijke Cliëntenraad (koepelorganisatie) en ministeries. Je ondersteunt de cliëntenraden bij het realiseren van een adequate bezetting en werving- en benoemingsproces van nieuwe cliëntenraadsleden. Bij escalaties van conflicten binnen een cliëntenraad treed je op als bemiddelaar. In de contacten met onder andere vertegenwoordigers van achterbanorganisaties, het ministerie van SZW en LCR creëer je een podium voor cliëntenparticipatie en de manier waarop UWV dit vormgeeft.

De Manager Cliëntenparticipatie rapporteert aan de Directeur Klant & Service.

Functie eisen

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:
• Universitair werk-/denkniveau;
• Minimaal vijf jaar aantoonbare leidinggevende ervaring aan een team van professionals;
• Je beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden voor het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk met verschillende actoren;
• Je bent een stevige gesprekspartner op alle niveaus;
• Je beschikt over verbindende kwaliteiten, en hebt ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep van UWV;
• Naast de kerncompetenties (klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende functie specifieke competenties: organisatiesensitiviteit, netwerken, visie, coachen en leidinggeven.

Bedrijfsprofiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een organisatie met maatschappelijke relevantie. Zo’n 20.000 medewerkers in het hele land zetten zich dagelijks in om mensen aan het werk te helpen en te houden en, waar nodig, hen te voorzien van tijdelijk inkomen. Zo biedt UWV haar klanten nieuw perspectief op deelname aan de maatschappij. In totaal heeft UWV circa 1,4 miljoen klanten, aan wie maandelijks tijdig en consequent een uitkering wordt verstrekt.
De activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies (Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Klant & Service en Gegevensdiensten) en de lijndirectoraten Bezwaar & Beroep en Handhaving. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

Klant & Service
UWV gaat voor uitstekende dienstverlening. Daarom is de missie het realiseren van moderne dienstverlening, klantgericht en efficiënt. UWV Klant & Service focust zich op efficiënte en effectieve serviceverlening aan klanten en zetten onze kennis in om de dienstverlening te verbeteren.

De afdeling Cliëntenparticipatie
UWV werkt nauw samen met cliëntenraden, die alle cliënten van UWV vertegenwoordigen. Via cliëntenraden krijgen klanten van UWV de kans om bij te dragen aan het verbeteren van de dienstverlening door gevraagd en ongevraagd te adviseren over dienstverleningsaspecten van UWV. De raden signaleren onder andere knelpunten en doen hiervoor verbetervoorstellen. UWV kent twaalf cliëntenraden: 11 districtsraden en één centrale cliëntenraad, die ieder bestaan uit 16 cliëntenraadsleden (zelf cliënt van UWV) vanuit verschillende achterbanorganisaties en belangenverenigingen. De districtsraden richten zich voornamelijk op de uitvoering. De centrale cliëntenraad fungeert als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en de divisiedirecties en richt zich hoofdzakelijk op strategie en beleid.
De afdeling cliëntenparticipatie verzorgt de coördinatie en ondersteuning van de cliëntenraden in de breedste zin van het woord en zorgt voor de verbinding tussen UWV en de raden. Het team bestaat uit 6 regionale adviseur en 1 landelijke adviseur(s), een secretaris en administratief medewerker.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 32-38 uur. UWV biedt een pakket van uitstekende primaire (schaal 10 CAO UWV: minimum € 3.955,91, maximum € 5.238,90 bruto per maand o.b.v. 38 uur) en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand.

Procedure

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Aardoom & de Jong voert de gesprekken voor deze functie vanaf week 3.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

27.12.2018

Contactpersoon

A van der Giessen

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A (vanaf 1/3/19)

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185