REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN!

Voor Nictiz is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren Manager Expertisecentrum, die in staat is professionals in hun kracht te zetten en tevens de organisatieverandering mede vorm te geven.

Manager Expertisecentrum (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

Voor Nictiz is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren Manager Expertisecentrum, die in staat is professionals in hun kracht te zetten en tevens de organisatieverandering mede vorm te geven. Je hebt affiniteit met de zorg en je bekijkt ICT-oplossingen vanuit hun meerwaarde: ICT is middel, geen doel. Je bent nadrukkelijk een people manager en je hebt ruime ervaring met het werken met professionals.

De Manager Expertisecentrum is lid van het managementteam (4 personen) en geeft leiding aan een team dat binnen Nictiz werkt aan sector overstijgende activiteiten: nationale en internationale beleidsadvisering, monitoring, trendanalyses, kwaliteit van implementatie van standaarden en terminologie. Als Manager Expertisecentrum volg je de ontwikkelingen binnen en buiten Nictiz op het gebied van zorg, ICT, eHealth-beleid, en de inrichting van de informatievoorziening in de zorg en je kunt die vertalen naar je medewerkers en het MT. Je levert zo in een collegiale samenwerking met de directeur en collega MT-leden een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van Nictiz en de aansturing en ontwikkeling van de organisatie.

Functie eisen

Als Manager Expertisecentrum beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

• Ruime werkervaring in managementfunctie(s), bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.
• Inzicht in bestuurlijke en politieke processen en in de rol die de overheid speelt en kan spelen als het gaat om technologische ontwikkelingen en informatiehuishouding in de zorg
• Bestuurlijke sensitiviteit en ruime ervaring met stakeholdermanagement
• Een relevant netwerk bij overheid, in de zorg en bij ICT leveranciers voor de zorg
• Aantoonbare affiniteit met technologische ontwikkelingen en innovaties, bij voorkeur in de zorg
• Een afgeronde universitaire opleiding
• Een stevige, verbindende persoonlijkheid
• Je weet een team bij elkaar te brengen en bent in staat een organisatieverandering mede vorm te geven
• Je beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden en bent innovatief
• Je bent in staat op MT niveau te acteren

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Nictiz, het Nationaal ICT Instituut voor de Zorg, is het landelijke expertisecentrum voor standaardisatie van informatievoorziening in de zorg en eHealth. De Stichting Nictiz ontvangt een instellingssubsidie van VWS en daarnaast programma- en projectfinanciering, veelal ook van VWS. De totale omzet bedraagt ca. 8mln. per jaar.
Kernwaarden van Nictiz zijn: deskundig, onafhankelijk en resultaatgericht.

Het eHealth beleid van het Ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren een duidelijker profiel gekregen, waarbij het ministerie het belang van interoperabiliteit, patiënt empowerment en transparantie sterker benadrukt. In de invulling van dit beleid zoekt het Ministerie van VWS nadrukkelijk de samenwerking met zorgkoepels. VWS heeft een Informatieberaad ingericht om samen met bestuurders van deze koepels richting te geven aan het nationale informatiebeleid.

Het Ministerie van VWS financiert Nictiz om in samenwerking met zorgaanbieders, patiënten en hun koepels te werken aan het verbeteren van informatie-uitwisseling en eenduidige informatieregistratie. Dit zowel voor en tussen zorgaanbieders onderling als voor en met patiënten. Nictiz adviseert het Informatieberaad en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over beleid op het gebied van ICT in de zorg, op basis van haar kennis van nationale en internationale ontwikkelingen.

In 2016 heeft Nictiz haar meerjarenstrategie herijkt. Met de nieuwe missie van Nictiz ‘Betere gezondheid door betere informatie’ geeft Nictiz uiting aan de ambitie om proactief bij te dragen aan betere gezondheid van de burger en zodoende breder te kijken dan alleen de curatieve zorg. Voor het bereiken van betere gezondheid door betere informatie fungeert Nictiz als: kennisbron en richtinggevend adviseur eHealth voor VWS en zorgveld; vanzelfsprekende partner in ontwikkeling en implementatie van informatie-standaarden en terminologie in de zorg en als het landelijk loket en hoeder voor informatiestandaarden en terminologie in de zorg.

De organisatie kent twee grote teams waarin de inhoudelijke activiteiten worden gedaan, naast een team communicatie en facilitaire zaken. Het MT bestaat uit de directeur, directiesecretaris, manager van het team standaardisatie en implementatie, manager van het team expertisecentrum en manager communicatie.

Team
Nictiz is een organisatie in ontwikkeling. Zowel voor de planning & control als voor de aansturing van de interne organisatie betekent dit dat een kwaliteitsslag gemaakt wordt. Hieruit volgt dat de eisen die aan managers en medewerkers worden gesteld veranderen. Er wordt meer gewicht gegeven aan het belang om gezamenlijk als MT enerzijds, en in de aansturing van jouw team anderzijds, leiding te geven aan de invulling van de nieuwe strategie van Nictiz. Als Manager Expertisecentrum geef je direct leiding aan de medewerkers, die werken aan sector overstijgende activiteiten: nationale en internationale beleidsadvisering, monitoring, trendanalyses, kwaliteit van implementatie van standaarden en terminologie – totaal 14 medewerkers. Het andere grote team van Nictiz werkt met sector-gebonden coalities in de zorg aan ontwikkeling, beheer en implementatie van standaarden. Door de overlap van en raakvlakken tussen activiteiten van afdelingen binnen Nictiz, zal je als manager nauw samenwerken met de manager van dit team, maar ook met de manager communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

Nictiz biedt een contract voor een jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie. Nictiz biedt maximaal €6700,- per maand, en een pakket van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een premievrijpensioen, 8% vakantiegeld, 5% eindejaarsuitkering en 5% studiebudget).

Procedure

Bij de werving en selectie laat Nictiz zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 23 november tegemoet.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

21-06-2017

Manager Expertisecentrum (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close