Manager Financiën & Informatisering - (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN!

De Rijnhoven is een betrouwbare en duurzame aanbieder van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor kwetsbare ouderen met locaties in Utrecht en het westelijk deel van de provincie Utrecht. Voor De Rijnhoven is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren, proactieve, vakbekwame, verbindende Manager F&I die ontwikkelingen kan ondersteunen en randvoorwaarden kan creëren om het team optimaal te laten functioneren.
De Manager F&I heeft een verantwoordelijkheid voor het beheer en de optimalisatie van de financiële administratie en informatievoorziening, de PDCA cyclus, de zorginkoop en de organisatiebrede ICT processen.
Je geeft invulling aan die verantwoordelijkheid door ruimte te geven aan de teamleden en volgt en stuurt bij vanuit een visie die past bij de ontwikkelingen in de organisatie. Je vervult een voorbeeldfunctie waar het gaat om innovatie, samenwerking en een ‘out of the box’- aanpak. Je anticipeert op veranderingen in het primaire proces en de betekenis daarvan voor de werkprocessen van F&I. Je zorgt dat processen en werkwijzen geborgd worden en afspraken daarover worden nagekomen. Je stelt heldere doelen en maakt concrete plannen om deze te bereiken en een professionaliseringsslag te maken binnen de afdeling Financiën & Informatisering. Met jouw communicatieve vaardigheden zorg je voor een servicegerichte houding bij de medewerkers zodat de andere afdelingen begrijpen waar F&I zich mee bezighoudt en weten waarop zij een beroep kunnen doen. Je bent een doener met hands on mentaliteit die niet overneemt maar motiveert, aanspreekt en voor het resultaat gaat.
De Rijnhoven is een informele organisatie en de lijnen zijn kort. In de rol van Manager F&I word je gezien als een sparringpartner en adviseur van bestuur en directie.

Als manager F&I ben je verantwoordelijk voor:

Beleidsontwikkeling en advies
• Adviseert over algemene strategische beleidszaken vanuit financieel economisch en ICT perspectief;
• Is verantwoordelijk voor het actualiseren van het meerjaren liquiditeits-plan en het treasuryplan;
• Optimaliseert de ICT processen vanuit een lange termijn visie;
• Volgt in- en externe ontwikkelingen en adviseert de Bestuurder en de Directeuren hierover met betrekking tot de financiële en technologische implicaties hiervan;
• Werkt binnen kaders van het strategisch organisatiebeleid (waaronder gestelde kaders op gebied van kwaliteit);
• Evalueert regelmatig op basis van nieuwe trends en externe ontwikkelingen de uitgezette koers en doet innovatieve verbetervoorstellen bij het directieteam;
• Legt verbanden tussen informatisering projecten en andere ontwikkeltrajecten binnen en buiten de organisatie;
• Adviseert over fiscale vraagstukken.

Financiën en beheer
• Stelt een advies op ten behoeve van het verder professionaliseren van Financiën en vertaalt dit advies naar de consequenties daarvan voor de organisatie;
• Draagt zorg voor de implementatie van dit advies en zorgt hierbij voor een nauwe samenwerking met collega managers en directie;
• Draagt bij aan het opstellen van de organisatiebegroting en geeft leiding aan het proces van de totstandkoming daarvan;
• Stelt zowel interne als externe rapportages op van zowel de zorgstichting als van de gelieerde vastgoedstichtingen;
• Zorgt voor de beschikbaarheid van de gegevens op basis waarvan de directie en de managers hun begrotingsaandeel kunnen opstellen;
• Draagt zorg voor de totstandkoming van de maand- en kwartaalrapportages en stelt de bijbehorende managementrapportages op;
• Begeleid het proces van de zorginkoop en is verantwoordelijk voor beheer en verantwoording van afgesloten zorgcontracten en dienstverleningscontracten;
• Doet aanbevelingen voor bijsturing op financieel gebied;
• Draagt zorg voor het tijdig aanleveren van ontwikkelingen in de financiering;
• Ziet toe op het verschijnen van goede accountants rapportages;
• Beheert de verzekeringsportefeuille.

Leiding geven
Geeft leiding aan de afdeling Financiën & Informatisering met de onderdelen zorgadministratie, boekhouding, salarisadministratie en planning en control en ICT bestaande uit 10 medewerkers.

Informatisering
• Stelt een advies op ten behoeve van het verder professionaliseren van de ICT omgeving binnen de afdeling en vertaalt dit advies naar de consequenties daarvan voor de organisatie;
• Draagt zorg voor de implementatie van dit advies en zorgt hierbij voor een nauwe samenwerking met collega managers en directie;
• Adviseert (zelforganiserende) teams bij de uitvoering en gebruik van ICT- & informatie-voorziening en creëert draagvlak hiervoor;
• Ten behoeve van de serviceverlening aan de organisatie zorg je voor een optimale samenwerking met de ondersteunende diensten.

Functie eisen

Als manager F&I

beschik je over:
• Een academisch werk- en denkniveau;
• Een afgeronde opleiding op financieel terrein met ervaring in budgetterings-, begrotings- en informatietechnieken, overheidsnormen en bekostiging in de VVT sector;
• Een opleiding op het terrein van informatisering met aantoonbare werkervaring hierin;
• Kennis van ontwikkelingen in de VVT sector (o.a. op het gebied van wet- en regelgeving).

ben je:
• Een stevige adviseur en kunt ook heel goed implementatieprocessen aanjagen;
• Proactief en servicegericht;
• Sociaal vaardig en luistervaardig, en enthousiasmerend;
• Sensitief waar het de organisatie en de mensen betreft.

Bedrijfsprofiel

De Rijnhoven richt zich in het bijzonder op ouderen met dementie die of in onze locaties wonen of (nog) thuis.
De Rijnhoven staat voor een persoonsgerichte en respectvolle benadering waarbij mogelijkheden, wensen en behoeften van de bewoners en cliënten uitgangspunt zijn. De Rijnhoven doet dit door te luisteren naar hun en naar hun naasten. In die wederkerigheid geeft De Rijnhoven op haar locaties voor bewoners vorm aan een fijne dag waarin zij kwaliteit en comfort willen toevoegen aan het leven. Thuis is de cliënt is opdrachtgever en voert de regie over het eigen leven. Desgewenst ondersteunen ze hem of haar daarbij eventueel in samenspraak en samenwerking met de naasten. Transparante communicatie en het helder maken van wederzijdse verwachtingen is hierbij van groot belang.
Voor haar medewerkers is De Rijnhoven een goede en respectvolle werkgever. De Rijnhoven zorgt voor scholing en begeleiding opdat haar medewerkers maximaal vanuit hun professionele kennis kunnen werken. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten.
De kernwaarden waarin haar handelen is geworteld zijn: vakbekwaam, vertrouwen, verbinden.

Plaats in de organisatie
De manager F&I ontvangt hiërarchisch leiding van de Bestuurder en is adviseur van het Bestuur en het Directieteam en neemt deel aan het Groot Overleg. De manager F&I geeft leiding aan een afdeling met de onderdelen zorgadministratie, boekhouding, salarisadministratie, planning en control, zorginkoop en ICT.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een 2-jarige opdracht in een fulltime dienstverband.
Marktconform salaris afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.

Procedure

Bij de werving en selectie laat De Rijnhoven zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 27 november 2018 tegemoet.

Een uitgebreide functiebeschrijving is opvraagbaar.

Locatie

Harmelen

Publicatie datum

19.11.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185