Manager Financiën - Partners voor Jeugd (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Aardoom & de Jong is voor Partners voor Jeugd op zoek naar een beleidsmatige en financieel sterke manager Financiën. Als manager Financiën, ontwikkel je mede financieel afdeling overstijgend beleid, je adviseert bij de ontwikkeling en de realisatie van het organisatiebeleid en zorgt voor het op orde zijn van de (financiële) administraties. Beschik jij over een inspirerende en op ontwikkeling gerichte managementstijl? Til jij het niveau van de afdeling naar een hoger plan? Reageer dan nu!

Manager Financiën
(32-36, Amsterdam)

De functie vraagt om een brede blik op het vak en het gemakkelijk kunnen communiceren op -en verbinding maken met- alle niveaus in de organisatie. Je bent een ervaren manager financiën, die samen met de afdeling en andere interne stakeholders een visie op de professionalisering van de afdeling kan formuleren en uitvoeren. Je leidt het verbeterproces binnen de afdeling, ontwikkelt mede financieel beleid en adviseert bestuur, directie en management vanuit je eigen expertise bij de ontwikkeling en realisatie van organisatiebeleid. Flexibiliteit, multidisciplinair willen werken, verantwoordelijkheidsgevoel, overzicht en kennis van (zorg)processen zijn onmisbaar voor het vervullen van deze functie.

Je legt verantwoording af aan de Directeur Bedrijfsondersteuning en je geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers financiële Administratie/Grootboek, Facturatie en Debiteurenbeheer, Materiele Dienstverlening, Vermogensbeheer, Financieel adviseurs en Declaratie-administratie (circa 18FTE). De manager Financiën is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en managementrapportages en vertegenwoordigt zo nodig de Directeur Bedrijfsondersteuning in externe overlegsituaties. Als lid van het MT Bedrijfsondersteuning lever je een bijdrage aan de doelstellingen van de Bedrijfsondersteuning breed.

Omgevingsbewustzijn en een proactieve instelling zijn een must in deze functie die een sterke verandercomponent heeft.

Functie eisen

• Je beschikt over (minimaal) een (financieel/economisch) HBO+- diploma en aantoonbare meerjarige werkervaring in een managementfunctie op het gebied van financiën en bedrijfsondersteuning;
• Je moet sterk zijn in veranderkunde en dat koppelen aan een goed empathisch vermogen en een verbindende persoonlijkheid;
• Je bent een inspirerende manager en een goede coach voor je medewerkers;
• Je hebt nadrukkelijk ervaring met programmamanagement en contractbeheer;
• Je kan strategisch denken en beschikt over het vermogen de strategie van de organisatie te vertalen in een jaarplan voor je afdeling;
• Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten en informatiemanagement;
• Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie;
• Je bent nadrukkelijk resultaatgericht en in staat vertrouwen te geven en verdienen.

Bedrijfsprofiel

De afdeling
De afdeling Financiën is onderdeel van de Bedrijfsondersteuning en zorgt voor een betrouwbare, volledige vastlegging van de bedrijfsadministratie. Hiermee zorgt de afdeling voor de juiste (stuur)informatie zodat er bijdragen wordt aan een gezonde financiële huishouding. Dit met als doel de cliënten de zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben.
De ambities van de afdeling Financiën:
• Een kenniscentrum te zijn op het gebied van (cliënt) financiën voor medewerkers en cliënten
• Een service- en klantgerichte afdeling te zijn voor onze interne en externe klanten
• Een afdeling te zijn die proactief en oplossingsgericht adviseert

Partners voor jeugd
Partners voor Jeugd is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De William Schrikker werkmaatschappijen richten zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. De DJGB richt zich met name op complexe gezinssituaties. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan, wordt hulp, advies en ondersteuning geboden. Het hoofdkantoor is gesitueerd in Amsterdam. De werkmaatschappijen opereren binnen het concern in de vorm van zelfstandige stichtingen. De dienstverlening vindt plaats binnen de regio’s, waarbij de jeugdzorgwerkers van huis uit werken.

De stelselwijzigingen in de jeugdzorg hebben geleid tot veranderingen in de interne organisatie en het sturingsmodel. De beweging wordt gemaakt van een organisatie die subsidie ontvangt, naar een organisatie die zich op de zorgmarkt begeeft, met het daarbij behorende marktgerichte denken. Inmiddels is het nieuw ingerichte hoofdproces van Contract naar Control over de diverse stichtingen en afdelingen heen ingericht en op voldoende niveau.

Partners voor Jeugd is een organisatie die daarom constant in beweging is en zich blijvend zal moeten aanpassen aan de marktomstandigheden met veel verschillende financieringsvormen en grote aantallen contracten.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden, zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 12 (maximaal €5.400.75 bruto per maand). Naast vakantiegeld van 8% wordt in december een eindejaarsuitkering toegekend van 8,3%. Je bouwt pensioen op bij PFZW en een OV business card, laptop en telefoon is ter beschikking gesteld. De aanstelling is voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door het bureau Aardoom & de Jong. Een integriteitscheck en een antecedenten- en referentieonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag spoedig mogelijk tegemoet.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

21.12.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185