REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor Stichting Pergamijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren veranderaar voor de functie van Manager Gezondheidscentrum A.I. in de regio Limburg, die in staat is de visie van Pergamijn te vertalen naar een nieuw medisch behandelbeleid en te adviseren over de daar uitvloeiende herinrichting van de organisatievorm en het producten- en dienstenaanbod van het Gezondheidscentrum.

Manager Gezondheidscentrum A.I. (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor Stichting Pergamijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren veranderaar voor de functie van Manager Gezondheidscentrum A.I. in de regio Limburg, die in staat is de visie van Pergamijn te vertalen naar een nieuw medisch behandelbeleid en te adviseren over de daar uitvloeiende herinrichting van de organisatievorm en het producten- en dienstenaanbod van het Gezondheidscentrum.

Als Manager Gezondheidscentrum A.I. ga je aan de slag met het onderzoeken van de vragen, die Pergamijn zichzelf gesteld heeft betreffende kwaliteitsverbeteringen van de zorg en de benodigde organisatievorm. Een risicoanalyse en een advies voor mogelijke maatregelen zijn onderdeel van de op te leveren stukken.

De opdracht bestaat onder andere uit :
• Het ontwikkelen van een nieuwe visie op (para-) medische zorg, waarin duidelijk wordt op welke wijze relevante bestaande richtlijnen ondergebracht zijn en hoe deze onderdeel zijn van een eveneens op te leveren beschreven medisch behandelbeleid 2018-2023;
• Het vertalen van deze visie in een producten- en dienstenaanbod aansluitend bij het primaire proces en de wensen en behoeften van cliënten, verwanten en medewerkers;
• Het beschrijven van de wijze waarop de levering en organisatie van de producten en diensten van het GCP vorm dienen te krijgen en welke uitgangspunten er zijn ten aanzien van de (inschakeling en) levering van (para-) medische zorg en ondersteuning;
• Daarbij moet per 17 juli 2017 (start begrotingscyclus 2018) duidelijk zijn welke implicaties deze vertaling heeft voor de begroting van 2018 en verder; Ten slotte dient per 17 juli 2017 duidelijk te zijn op welke wijze het producten- en dienstenaanbod vorm zal krijgen, inclusief de vraag wat Pergamijn zelf doet (en met hoeveel fte’s) en wat in samenwerking met derden wordt opgezet.

Functie eisen

• Universitair werk-/denkniveau, een medische achtergrond is een pre
• Ervaring met verandermanagement en het implementeren van verbetertrajecten in de zorg
• Grondige kennis van en ervaring in de zorg en haar inhoudelijke en bedrijfskundige vraagstukken
• Kennis van en inzicht in complexe procedures en theorieën in het kader van operationele en tactische beleidsvoering of voorbereiding en je kunt strategisch handelen
• Je bent verbindend, tactvol, klant- en samenwerkingsgericht en hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden op alle niveaus (intern en extern)
• Je bent een netwerker en bedreven in het onderhouden van interne en externe relaties
• Je hebt oog voor organisatieontwikkeling en de personele aspecten daarvan
• Je bent ondernemend, daadkrachtig en resultaatgericht met een mensgerichte aanpak

Bedrijfsprofiel

Stichting Pergamijn biedt cliënten met verstandelijke beperkingen voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. Pergamijn ondersteunt mensen, op basis van de individuele vragen en behoeften van de cliënt en samen met mensen uit hun omgeving, om zo zelfstandig mogelijk te leven.

In navolging van de ondersteuningsvisie van Pergamijn heeft de cliënt zoveel als mogelijk de regie over de eigen ondersteuningsbehoefte. Pergamijn is de partner van de cliënt om deze ondersteuningsvragen vorm te geven. Een open en transparante houding en werkwijze typeert het partnerschap. Dit is gebaseerd op gelijkwaardigheid en burgerschap.
De ondersteuning wordt direct rondom de cliënt in zijn natuurlijke/professionele netwerkomgeving ingevuld en continu afgestemd op de zich voordoende behoeften en in relatie tot de grenzen van elkaar. De kern daarvoor is het ondersteuningsplan. Alle ondersteuning staat ten dienste van de cliënt. Alle andere activiteiten zijn ondersteunend aan de cliëntvraag en het ondersteuningsproces. Kortom, Pergamijn levert zorg op maat, met een zo zelfstandig mogelijk leven als uitgangspunt.

De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen;
laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.
De cliënt is vertrekpunt van het handelen: het primaire proces staat centraal en zaken worden zoveel mogelijk op het niveau van de teams geregeld. Pergamijn wil zich onderscheiden als zeer goede zorgaanbieder, de hoogste waardering krijgen van cliënten, medewerkers en stakeholders, een dienstverlener die uitblinkt in kwaliteit, services en snelheid.
Er is aandacht voor het vestigen van een cultuur waarbij medewerkers zich mede-eigenaar noemen van de organisatie. Medewerkers van Pergamijn laten zich in hun werk leiden door de gedragscode, die in samenspraak is opgesteld en de culturele identiteit van Pergamijn weergeeft. De gedragscode van kenmerkt zich door de volgende gedragspijlers: Respect en Trots, Thuis voelen, Talenten ontwikkelen, Profesioneel, Klantgericht, en Samenwerken en elkaar complimenten geven.

Het werkgebied van Pergamijn: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Afdeling
In het Gezondheidscentrum zijn alle behandelfuncties samengebracht in centraal gelegen plekken in de regio’s waar Pergamijn werkzaam is. Vakgroepen van verschillende (para) medische disciplines, zoals: artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verpleegkundigen, Nachtzorg en hoofdwachten, zijn samengebracht onder een dak (ca 21 fte). Hierdoor wordt de (vaak complexe) gezondheidsproblematiek van een cliënt multidisciplinair benaderd en komt het uitwisselen van kennis door de behandelaren de kwaliteit van de zorg ten goede. Zowel intra- als extramurale cliënten maken gebruik van de diensten van de drie gezondheidscentra van de stichting.
Hoewel de formele verantwoordelijkheid bij de huidige manager belegt blijft neem de Manager Gezondheidscentrum A.I. deel in praktische overleggen en vakgroepbijeenkomsten. De focus van de rol is gekoppeld aan het veranderkundig en adviserend deel.

Arbeidsvoorwaarden

De opdracht vindt plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van de Raad van Bestuur, in principe voor een periode van 26 weken tot maximaal 1 juli 2017. Het betreft hier een functie van 3 dagen per week. Tarief: 75-85 (all-in, ex. btw).

Procedure

Bij de werving en selectie laat Stichting Pergamijn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 31 januari 2017 tegemoet.

Locatie

Limburg

Publicatie datum

19-06-2017

Manager Gezondheidscentrum A.I. (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close