Manager Informatiemanagement & Processen

Reageer nu!

Functieomschrijving

Voor Eigen Haard is Aardoom & de Jong op zoek naar een Manager Informatiemanagement & Processen die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van Eigen Haard bij het continu verbeteren van haar processen en het faciliteren van de organisatie op het gebied van ICT.
Eigen Haard is een gedreven, ambitieuze woningcorporatie die circa 55.000 woningen in de regio Amsterdam beheert. De organisatie werkt met maatschappelijk kapitaal en zet dit zorgvuldig in, voor nu en in de toekomst. Vanwege toenemende dynamiek, veroorzaakt door maatschappelijke en technische ontwikkelingen, is vergroting van de wendbaarheid van Eigen Haard vereist.

Heb jij ruime leidinggevende ervaring, kennis van procesmanagement, projectmanagement en kennis en affiniteit met ICT? Dan zijn wij opzoek naar jou!

De divisie Informatiemanagement & Processen is gericht op het continu optimaliseren van de bedrijfsbrede processen en daarmee de bedrijfsvoering van Eigen Haard in aansluiting op strategische keuzes en uitgangspunten, veranderende externe omstandigheden en wet- en regelgeving, maar ook IT-technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarbij ligt de nadruk op het optimaliseren van de informatievoorziening in relatie tot de verschillende bedrijfsprocessen en inzet daarbij van ICT-toepassingen. Vanuit de strategie, veranderingen in de bedrijfsvoering en audits worden continu verbeter-/veranderinitiatieven gedefinieerd die van invloed zijn op bedrijfsprocessen. Strategische projecten/programma’s die een bedrijfsbrede impact hebben op de bedrijfsvoering in brede zin worden door het bestuur gedefinieerd en neergelegd bij de stafafdeling IM & Processen voor verdere invulling en realisatie.

Binnen de divisie Informatiemanagement & Processen worden de volgende drie teams onderscheiden:
• ICT Services is verantwoordelijk voor het faciliteren van de verschillende bedrijfsprocessen met behulp van ICT, alsmede het borgen en ontwikkelen van de effectiviteit, continuïteit en veiligheid van ICT;
• Proces & Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het optimaliseren en beheren van het continu verbeteren van de bedrijfsbrede processen en de informatievoorziening (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) binnen processen. Tevens het coachen en adviseren van de organisatie op gebied van zelfstandigheid continu verbeteren en verandermanagement. Dit op basis van de Lean filosofie.
• Projectsupport is verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van projecten en het faciliteren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement binnen Eigen Haard.

De Manager Informatiemanagement & Processen adviseert bestuur en directie over de invulling van het projectenportfolio. De Manager Informatiemanagement & Processen is bevoegd om binnen het mandaat afspraken te maken met externe dienstverleners over de inzet en bijdragen in projecten en op het gebied van ICT.

Eigen Haard maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband SWEMP. SWEMP bestaat uit de volgende corporaties: Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. Deze corporaties hebben ervoor gekozen om verregaand te gaan samenwerken vanuit één gemeenschappelijke ICT visie. De dragende kracht van SWEMP zijn de ICT-managers van de vijf SWEMP-corporaties. Sinds medio 2017 werken ze elke woensdag in Utrecht de hele dag aan SWEMP, waarbij ze worden ondersteund door een aantal ICT-medewerkers. De ICT-managers zijn als regisseur verantwoordelijk voor de uitvoering van alle SWEMP-projecten. De Manager Informatiemanagement & Processen besteedt circa twee dagen aan SWEMP gerelateerde werkzaamheden.

De Manager Informatiemanagement & Processen is verantwoordelijk voor:
• Beleids- en planvorming: je adviseert het bestuur effectief bij het formuleren van de strategie en visie op het gebied van informatiemanagement en ICT.
• Continu verbeteren: d.m.v. procesverbeteringen, Lean zelfstandigheid, verandermanagement
• Informatiemanagement: je draagt zorg voor de (verdere optimalisatie van de) organisatie van de informatievoorziening.
• Realiseren ICT-performance: je zorgt ervoor dat de ICT-organisatie, -processen en performance zodanig zijn ingericht en gemanaged dat de effectiviteit van de bedrijfsprocessen en daaraan gekoppelde informatiestromen is geborgd.
• Portfoliomanagement: je stuurt en realiseert de vastgestelde bedrijfsbrede projecten en programma’s.
• Inzet externe dienstverleners: je stuurt de inzet van externe dienstverleners effectief aan.
• Externe samenwerking: je geeft effectief vorm aan de samenwerking met de relevante stakeholders.
• Interne samenwerking: je geeft effectief vorm aan de interne samenwerking met diverse divisies en afdelingen.
• Personeel: je geeft effectief leiding en draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerkers.
• Rapportage en verantwoording: je zorgt ervoor dat het bestuur en de stakeholders inzicht hebben in de resultaten van de divisie Informatiemanagement & Processen.

Functie eisen

• Je hebt academisch werk- en denkniveau;
• Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring;
• Kennis van procesmanagement, Lean filosofie, verandermanagement, etc;
• Je hebt kennis van het effectief organiseren van de ICT-performance en ICT-processen;
• Je hebt kennis van en ervaring met de principes van programma- en projectmanagement;
• Je hebt ervaring met leveranciers- en contractmanagement;
• Je onderstreept de volgende cultuurwaarden: betrouwbaar, betrokken, persoonlijk en krachtig;
• Je bent verbindend, besluitvaardig, hebt oog voor de klant en kunt conceptueel en integraal werken.


Je beschikt over het volgende leiderschapsprofiel:

Innovatief Vermogen
Eigen Haard zoekt een leidinggevende die mensen verbindt, inspireert en ruimte geeft voor experimenten. De leidinggevende zoekt voortdurend naar vernieuwing, trends en belangrijke ontwikkelingen, speelt daarop in en inspireert anderen daarmee. Een innovatief leider stelt prikkelende vragen over de toekomst en stimuleert het denken buiten de kaders, normen of praktische beperkingen. De leidinggevende past (ver)nieuwe(nde) en originele ideeën, benaderingen, werkwijzen, verbeteringen en oplossingen toe.

Persoonlijke Wendbaarheid
Bij leidinggeven in een wendbare omgeving draait het om het geven van richting, sturing, delen van visie en leiderschap. Ruimte bieden aan wendbare medewerkers om een eigentijdse dienstverlening te bieden aan onze klanten en collega’s. Daarbij staat bij Eigen Haard de persoonlijke & professionele ontwikkeling van vitale medewerkers centraal. Via het coachen in (moedige) gesprekken en geven van opbouwende feedback. Voor de leidinggevenden binnen Eigen Haard betekent dit, dat goed leiderschap tot uitdrukking komt in de componenten: leid jezelf, leid de ander en leid de organisatie.

Continu Verbeteren
Continu verbeteren, volgens de principes van Lean, draait om het leveren van maximale klantwaarde met minimale inspanning en trotse medewerkers. Om hierin te slagen is houding en gedrag van mensen de belangrijkste succesfactor.

Een leidinggevende binnen Eigen Haard dient zowel te acteren als leider, manager en coach.
In de rol van leider richt de leidinggevende zich op “de juiste dingen doen”, als manager op “de dingen juist doen” en als coach gaat het om het aanboren van het doe- en denkvermogen van alle medewerkers. Alle drie de rollen zijn nodig: een succesvol leidinggevende doet de dingen goed, denkt regelmatig na of hij/zij wel de juiste dingen doet en faciliteert de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Op welke rol de nadruk ligt verschilt: bij innovatief vermogen ligt de nadruk op de rol van leider, bij continu verbeteren op die van manager en bij persoonlijke wendbaarheid op de coachrol.

Bedrijfsprofiel

Eigen Haard is een gedreven, ambitieuze woningcorporatie die ca. 55.000 woningen in de regio Amsterdam beheert. De organisatie werkt met maatschappelijk kapitaal en zet dit zorgvuldig in, voor nu en in de toekomst. Bij alles wat Eigen Haard doet zoeken ze de balans tussen sociale en financiële belangen en het milieu. Het betreft een professionele organisatie met slagkracht waarbinnen ruimte is voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Waar ze elke dag met plezier hun werk doen en waar ze mét en op elkaar kunnen bouwen.

Eigen Haard maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband SWEMP. SWEMP bestaat uit de volgende corporaties: Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. Deze corporaties hebben ervoor gekozen om verregaand te gaan samenwerken vanuit één gemeenschappelijke ICT visie. Door het bundelen van expertise en krachten binnen SWEMP maakt Eigen Haard gebruik van de mogelijkheden haar regie- en opdrachtgeversrol te versterken.

Als manager informatiemanagement & processen geef je de leiding aan circa 25 medewerkers uit de drie teams, mede via het Hoofd ICT Services en het Hoofd Proces- en Informatieadvies.

De divisie Informatiemanagement & Processen werkt intensief samen met intern en extern betrokkenen, ook gericht op het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid voor plannen en samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Eigen Haard biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Naast een pakket van uitstekende primaire (€ 4.395 – € 6.661 bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Eigen Haard zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 17 november tegemoet.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

29.10.2019

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185