MANAGER INFORMATISERING EN AUTOMATISERING (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Surplus - een zorg- en welzijnsorganisatie in Brabant - is Aardoom & de Jong op zoek naar een strategische en tactische Manager Informatisering en Automatisering met een verbindende én zakelijke instelling. Surplus ziet mensen zoals ze zijn. Als mensen met een eigen verhaal, met behoeftes, verlangens en dromen. Surplus biedt hun cliënten persoonsgerichte zorg.

Manager informatisering en Automatisering
(36 uur, Breda)


Als Manger I&A geef je direct en indirect coachend leiding aan medewerkers van de afdeling. Je denkt ook organisatiebreed in het belang van Surplus waarbij je stuurt op het realiseren van (productie)doelstellingen. Je geeft mede vorm aan de visie en ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het tactisch en strategisch I&A-beleid en de verdere digitalisering, waarbij je de input van professionals uit je team betrekt. Daardoor vervul je mede een belangrijke rol in het financieel gezond houden van de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening die geleverd wordt.
Je hebt een belangrijke rol in de coördinatie van de I&A governance en de gehele digitalisering en je bent de drijvende kracht achter de Informatie- regiegroep.

In jouw jaarplannen speel je in op behoeftes/wensen binnen Surplus en voer je veranderingen en verbeteringen in het aanbod door. Je vervult een belangrijke ondersteunende rol naar de interne opdrachtgevers van projecten. Surplus heeft innovatie een belangrijke plek gegeven in de strategie. Van daaruit werk je voorstellen tot verdere digitalisering binnen Surplus uit en kom je met nieuwe vormen van dienstverlening of vernieuwing van het I&A landschap en infrastructuur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bestuur. Ook ketensamenwerking en de daarbij behorende automatisering- en informatievoorziening zal een belangrijk thema in je functie zijn, naast e- Health en domotica. Doordat je continu in- en externe ontwikkelingen monitort en beoordeelt breng jij actuele en onderbouwde adviezen uit.
Als Manager I&A creëer en onderhoud je externe netwerken, onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking. Ook voer je onderhandelingen met outsourcingspartijen, waarbij je contracten en dienstverlenings-overeenkomsten afsluit en sturing geeft aan de samenwerking.

Functie eisen

Als Manager I&A beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau;
• Je hebt relevante kennis op het gebied van I&A vraagstukken en meerjarige werkervaring alsmede kennis van programma-, en projectmanagement;
• Je kunt adviezen en informatie mondeling en schriftelijk overbrengen en aanpassen aan verschillende niveaus.
• Je bent proactief in het volgen van ontwikkelingen in je vakgebied;
• Jouw oplettendheid zorgt ervoor dat informatieprocessen bewaakt worden en je mogelijkheden tot innovatie en samenwerking ziet;
• Je bent integer, gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke (personeels-en organisatie-) gegevens en representeert Surplus op passende wijze;
• Je bent tactvol, overtuigend en kunt stimuleren en motiveren bij het geven van leiding;
• Je kunt tegenstellingen overbruggen, weerstanden overwinnen en met conflicten omgaan in onderhandelingssituaties;
• Je bent een doorzetter en hebt geduld bij het geven van leiding.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Surplus biedt vanuit meer dan 50 locaties in West- en Midden-Brabant zorg, wonen en welzijn. Met zo’n 3.000 medewerkers en ruim 3.000 vrijwilligers. Ze werken dichtbij, actief en persoonlijk.
Surplus is er voor mensen in iedere fase van hun leven. Ze hebben een breed zorgaanbod, met thuiszorg, woonzorgcentra en dagbehandeling. Dit bieden ze aan kwetsbare mensen die thuis of in een instelling zorg, behandeling of welzijn nodig hebben. Ook ondersteunen ze ouders bij de opvoeding en bieden ze jongeren hulp bij problemen.

Afdeling
Je werkt in een deskundig team op de afdeling I&A, waaraan je leiding geeft en regelmatig overlegt en afstemt.Samen werken jullie aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Je werkt op basis van het strategisch organisatiebeleid en binnen de wettelijke kaders. Problemen op organisatorisch, personeel en budgettair vlak los je zelf op.

Arbeidsvoorwaarden

Surplus biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (36 uur per week). Naast een pakket van uitstekende primaire (functieschaal 70) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Surplus zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 8 maart tegemoet.

Locatie

Breda

Publicatie datum

17.02.2021

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185