Voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is Aardoom & de Jong op zoek naar een zelfstandige en hands-on Manager Kwaliteit & Veiligheid. 

Wil jij impact maken in de zorg en jouw kennis en expertise inbrengen voor de Medisch Specialistische Zorg in een verantwoordelijke rol? Wil jij bijdragen aan innovatie en transformatie in de zorg? Ben jij goed in stakeholdermanagement en wil jij zelfstandig aan tafel zitten bij o.a. NZa, VWS en ZN? Wil jij ruimte om zelfstandig te werken, kansen te zien en te benutten? En wil je de mogelijkheid om een sprong te maken in jouw loopbaan door middel van het ontwikkelprogramma Groeiversneller I – Impact & Effectiviteit van Aardoom & de Jong? Dan is dit de uitdaging voor jou! 

 

Manager Kwaliteit & Veiligheid 

(32-36 uur Zoetermeer)

 

Manager Kwaliteit & Veiligheid met Groeiversneller I - ZKN (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving


Binnen de organisatie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zal aan het einde van het jaar de positie van Manager Kwaliteit & Veiligheid vrijkomen.

Als Manager Kwaliteit & Veiligheid (K&V) ben je eindverantwoordelijk voor kwaliteit & veiligheid, een belangrijk thema binnen ZKN. Je bent het boegbeeld van kwaliteit en veiligheid en een gesprekpartner aan overlegtafels bij onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland (ZIN) en Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Je onderhoudt nauwe contacten met branchepartijen zoals NVZ, NFU, FMS en Patiëntenfederatie en zoekt op specifieke thema’s de samenwerking op. Je behartigt de belangen van de vereniging en haar leden en signaleert kansen om de kwaliteit en veiligheid naar een nog hoger niveau te brengen. Je initieert daartoe projecten, samen met de coördinator kwaliteit & veiligheid. De breedte van het onderwerp kwaliteit & veiligheid maakt dat geen enkele dag hetzelfde is. Dat maakt de functie afwisselend, uitdagend en interessant.

Sinds de totstandkoming van het ZKN-keurmerk in 2006, kunnen ZKN-leden zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit & veiligheid. De totstandkoming en de actualisering van het keurmerk, alsmede de bewaking en borging, is ondergebracht bij het onafhankelijke College van Deskundigen. Momenteel worden de eisen van het keurmerk en de bijbehorende auditsystematiek herzien. Het College heeft een onafhankelijk voorzitter en bestaat voorts uit vertegenwoordigers van alle relevante marktpartijen. Naast jouw rol als manager ben je ook secretaris van het College en ben je, samen met de voorzitter, verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen, planning van activiteiten en het onderhouden van contacten. Dit College bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen en stelt tevens voorstellen tot aanpassing van de eisen op.

De Manager K&V:

 • Is het centrale aanspreekpunt voor leden, stakeholders en overige partijen voor het thema kwaliteit en veiligheid;
 • Bouwt verder aan de visie van ZKN op het gebied van kwaliteit & veiligheid in lijn met de strategie van ZKN;
 • Stelt het jaarplan kwaliteit & veiligheid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan;
 • Behartigt de belangen van de leden in diverse landelijke overleggen en projecten. Overlegt regelmatig met verschillende zorgpartijen en overige stakeholders en bouwt aan en onderhoudt het netwerk;
 • Volgt wijzigingen in wet- en regelgeving en adviseert bestuur en directie over in te nemen standpunten en vertaling daarvan naar de leden. Stelt daarvoor beleidsnotities op;
 • Coördineert de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, die bestaat uit kwaliteitsmanagers die werkzaam zijn bij de leden. De commissie wordt onder andere geraadpleegd en geeft input voor aankomende wet- en regelgeving, ontwikkeling van het ZKN-Keurmerk en richtlijnontwikkeling;
 • Voert regelmatig overleg met de Geschillencommissie, de Certificerende instanties, auditoren etc.;
 • Geeft leiding aan de Coördinator Kwaliteit & Veiligheid en ondersteunt en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de resultaten.
 • Is verantwoordelijk voor het informeren van de leden, bestuur, directie en bureaumedewerkers. Werkt in dit verband samen met de Manager Financiering & Contractering, de Manager Verenigingszaken en de afdeling communicatie.
 • Zorgt voor het up-to-date houden van de leden op het gebied van voor hen belangrijke ontwikkelingen binnen het thema kwaliteit & veiligheid, onder andere door proactief bij te dragen aan de wekelijkse nieuwsbrief en de website.

De Manager K&V legt primair verantwoording af aan de directeur van ZKN en onderhoudt rechtstreeks contact met bestuursleden voor zover zij belast zijn met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid.

De Groeiversneller l - Impact & Effectiviteit
Naast jouw baan als manager neem je, indien dit passend is in jouw ontwikkeling, deel aan Groeiversneller l – Impact & Effectiviteit. Dit eenjarige ontwikkelprogramma ondersteunt je om jezelf versneld te ontwikkelen bij ZKN.
Je werkt aan zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Niet alleen je zelfkennis en zelfinzicht nemen toe, je verbetert ook jouw interactie en communicatie met anderen. Daarnaast ga je je verdiepen in een reeks stevige inhoudelijke thema’s die het verschil maken in de zorg/publieke sector. Zo word je effectiever in je werk en wordt impact maken eenvoudiger.

Kijk hier voor meer informatie over Groeiversneller l - Impact & Effectiviteit.

Functie eisen

We zoeken een zelfstandig iemand met een hands-on mentaliteit en zelf startend vermogen, maar die tegelijkertijd ook interne en externe samenwerking opzoekt. Een analyticus met gedegen dossierkennis, een heldere visie en een drive om te innoveren. Jouw communicatiestijl is overtuigend, empathisch en tactvol. Je bent een waardig representant van ZKN op verschillende overlegniveaus: koersvast, consistent, verbindend en stevig. Je legt gemakkelijk nieuwe contacten, smeedt allianties die bijdragen aan de dienstverlening voor leden en onderhoudt het netwerk actief. Je zit net zo makkelijk aan de bestuurstafel in een politiek-bestuurlijke context als dat je ontspannen en overtuigend met leden omgaat. Je straalt eigenaarschap uit, werkt inspirerend en bent proactief. Als manager ben je coachend en veelal in de rol van ‘meewerkend voorman’.

Als Manager Kwaliteit & Veiligheid beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Een afgeronde relevante WO-opleiding (bijv. gezondheidswetenschappen, geneeskunde) en/of je hebt een achtergrond als kwaliteitsmanager binnen een zorginstelling;
 • 2 tot 5 jaar ervaring in een relevante beleidsmanagement of -adviesfunctie binnen de gezondheidszorg, een brancheorganisatie of consultancyfirma op het terrein van gezondheidszorg of kwaliteitsmanagement;
 • Aantoonbare kennis van kwaliteit & veiligheid in de zorg en de daarbij geldende richtlijnen;
 • Ervaring met het schrijven van beleidsnotities en de praktische vertaling ervan;
 • Het is een pré als je bekend met het zorglandschap of eerder hebt gewerkt bij (leden)organisaties in een politiek gevoelig veld, zoals toezichthouders in de zorg;
 • Affiniteit met zorgondernemerschap;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Bedrijfsprofiel

ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) is de branchevereniging van klinieken in Nederland. ZKN bestaat sinds 1990 en heeft in 2022 136 leden die zorg leveren op meer dan 400 vestigingen door heel Nederland. Klinieken leveren zo’n 15% van de medisch specialistische zorg in Nederland. Dat zijn zo’n 1 miljoen patiënten per jaar die naar klinieken gaan voor planbare zorg. De patiënten waarderen de zorg in klinieken gemiddeld met een 9,0.

Alle klinieken die zijn aangesloten bij ZKN hebben het ZKN-keurmerk behaald. Dit keurmerk staat borg voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid, uitstekende service en nazorg. Recent onderzoek laat zien dat klinieken met het ZKN-keurmerk als groep significant beter scoren t.o.v. klinieken zonder ZKN-keurmerk.

De cultuur van de ZKN bureauorganisatie is te typeren als resultaatgericht, slagvaardig en collegiaal. De onderlinge communicatielijnen zijn kort. De betrokkenheid naar de leden is groot. De schaalgrootte brengt met zich mee dat van de medewerkers een grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid wordt verwacht.

Het ZKN bureau en bestuur vertegenwoordigt de collectieve belangen van klinieken in de media, de politiek, bij verzekeraars en bij andere koepels in de zorg en stakeholders. Daarnaast biedt ZKN diverse producten, diensten en services om klinieken te ondersteunen, te faciliteren en te stimuleren tot groei en innovatie. Dit doen we zodat klinieken zich kunnen focussen op de patiëntzorg. Voor nadere cijfers en details wordt verwezen naar www.zkn.nl.

ZKN is gevestigd in Zoetermeer en de Groeiversneller I opleiding vindt plaats in Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

ZKN biedt een functie voor 32-36 uur per week. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris zal mede afhangen van achtergrond en ervaring. ZKN kent een bonusregeling en een pensioenregeling met een premievrij stelsel en biedt op jaarbasis het recht op 30 vakantiedagen (ft).

Procedure

ZKN laat zich voor het vervullen van deze vacature bijstaan door Bureau Aardoom & de Jong (ADJ).
Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:

 • Sluiting reactietermijn 10 oktober 2022
 • Oriënterende gesprekken bij ADJ vinden plaats in week 40 en 41
 • Selectiegesprekken bij ZKN zijn gepland op 19 en 21 oktober
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek vinden plaats in week 43

Houd bij je planning rekening met deze data.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 10 oktober 2022 tegemoet.

Locatie

Zoetermeer

Publicatie datum

02-09-2022

Manager Kwaliteit & Veiligheid met...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close