Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is Aardoom & de Jong op zoek naar een Manager Onderzoek. Ben jij de innovatieve peoplemanager die staat voor zijn/haar team en zorgt voor de positionering binnen en buiten het Hoogheemraadschap? Geef jij daarnaast om de omgeving en de duurzaamheid van ons landschap? Dan is hier jouw kans om sturing te geven aan de kennisontwikkeling van het HHNK.

Manager Onderzoek - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - ( Vervuld) Heerhugowaard

Vervuld

Functieomschrijving

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is Aardoom & de Jong op zoek naar een Manager Onderzoek. Ben jij de peoplemanager die staat voor zijn / haar team en zorgt voor de positionering binnen en buiten het Hoogheemraadschap? Geef jij daarnaast om de omgeving en de duurzaamheid van ons landschap dan is hier jouw kans om sturing te geven aan de kennisontwikkeling van het HHNK.

Het cluster Onderzoek is onderdeel van de afdeling Ingenieursbureau en bestaat uit
20 enthousiaste professionals, van geotechnisch adviseurs tot ecologen en hydrologen.
Eén van jouw opdrachten is het team coachen richting de veranderingsopgaaf die het gehele waterschap betreft om verder te professionaliseren. Voor het cluster geldt hiervoor: positie nemen in de organisatie als het kenniscentrum, (her)kenbaar zijn voor de verschillende afdelingen, directie en bestuur, en de verbindende functie van het cluster Onderzoek stevig op de kaart zetten.
Daarnaast ben jij samen met jouw team verantwoordelijk voor het neerzetten van de onderzoeksagenda voor het HHNK. Hiermee geef jij mede richting en sturing aan de kennisontwikkeling binnen de gehele directie Water van het waterschap.

Binnen het cluster Onderzoek is alle kennis aanwezig van alle kerntaken van ons waterschap. De wetenschappelijke kennis en relevante ontwikkelingen en innovaties worden door het team vertaald naar concrete en toepasbare kennis voor de organisatie. Hiermee bouw je op tal van thema's, zoals innovatie, waterkwaliteitsmonitoring, hydrologische modellering en toetsing van keringen, aan de toekomst van HHNK. Een goede samenwerking en relatie met kennisinstituten (Unie van Waterschappen, Deltares, Stowa) is hierin natuurlijk cruciaal.

Als leidinggevende weet je elke dag weer het beste uit jouw team te halen. Je stelt de kaders maar stimuleert tegelijkertijd de medewerkers verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen.

Jouw team is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van keringen, het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de rapportages hierover aan het rijk en de EU. Samen met de andere clusters wordt binnen het waterschap gewerkt aan een duurzame omgeving waar de samenleving zich veilig voelt.

Je maakt deel uit van het managementteam van de afdeling. Binnen dit team staat collegialiteit en samenwerking centraal. Als leidinggevende binnen HHNK neem je actief deel aan bijeenkomsten op het gebied van organisatieontwikkeling en leiderschap. Jij rapporteert aan de afdelingsmanager Ingenieursbureau.

Functie eisen

Als Manager Onderzoek ben jij het voorbeeld van een coachend leidinggevende met een strategische blik, die inhoudelijk op hoofdlijnen stuurt. Je bent communicatief sterk, een leider die op alle niveaus verbinding weet te maken. Naast een HBO/Academisch werk- en denkniveau beschik je over enkele jaren leidinggevende werkervaring en ben je een innoverende en strategische gesprekspartner, zowel intern als extern. Je hebt een leiderschapsstijl waarbij je niet gaat voor eigen succes maar medewerkers in de spotlight zet, motiveert en inspireert om elke keer het beste uit zichzelf te halen. Je vervult een voorbeeldfunctie in het omgaan met verandering en het nakomen van afspraken. Daar waar nodig sta jij voor jouw mensen zowel binnen als ook buiten de afdeling binnen het HHNK.

Jouw eigenschappen:

• Innovatieve en verfrissende blik op zaken en jouw vermogen om complexe inhoud te kunnen vertalen naar concrete doelen en resultaten;
• Verbinder die in staat is medewerkers mee te krijgen en aan te jagen
• Overtuigingskracht; je krijgt zaken voor elkaar met een gezonde dosis realisatiekracht;
• Capaciteiten om op strategisch niveau te werken waarbij je een goed gevoel hebt voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen en de omgeving;
• Stellig in het positie nemen en het belang hiervan overbrengen aan het team
• Een scherp analytisch inzicht en een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen.
• Netwerkende kwaliteiten waarmee je makkelijk verbinding legt in verschillende in- en externe omgevingen;
• Professioneel en eist professionaliteit op
• Flexibiliteit en probleemoplossend vermogen.

Bedrijfsprofiel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: een innovatief waterschap, ambitieus met grote uitdagingen in beheer en ontwikkeling. Ten dienste aan de samenleving. Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. In 2025 zijn we CO2 neutraal. Elke dag werken 800 medewerkers aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een (dreigende) crisis pakt de crisisbeheersingsorganisatie de regie. Iedere HHNK'er kan daarin een taak krijgen. We werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben, zoals PWN, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten, LTO, ondernemers, bewoners, (sport)vissers, schaatsers en natuurbeschermers. HHNK houdt rekening met ieders belang en het algemeen belang staat voorop.

De afdeling Ingenieursbureau realiseert de investerings- en groot onderhoudsprojecten van het hoogheemraadschap. De medewerkers schakelen hiervoor ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers in en bereiden ook zelf projecten voor. Projecten ter verbetering van waterkeringen, waterbergingen, wegen, sluizen, stuwen, bruggen, gemalen, waterlopen, baggerwerken, rioolwaterzuiveringsinstallaties en afvalwatertransportsystemen behoren tot het takenpakket van de afdeling.

Arbeidsvoorwaarden

HHNK biedt een contract voor twaalf maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 36 uur per week). Naast een pakket van uitstekende primaire (maximaal €5.771 bruto per maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling. Maandelijks ontvang jij een toeslag van 20% op jouw salaris. Dit Individueel Keuze Budget (IKB) kan je inzetten voor extra vakantiedagen of als aanvulling op het salaris;

Daarnaast ontvang je een persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid en opleidingen van
€ 5.000

Procedure

Bij de werving en selectie laat HHNK zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 25 mei a.s. tegemoet.

Voor vragen kan je contact opnemen met Santje Schaap:
06-18153485 / schaap@aardoomendejong.nl

Publicatie datum

28-04-2021

Manager Onderzoek - Hoogheemraadschap Hollands...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close