Manager Veilig Thuis (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor GGD Hollands Noorden is Aardoom & de Jong op zoek naar een stevige en deskundige Manager Veilig Thuis die, als eindverantwoordelijke voor de Veilig Thuis organisatie, lid zal zijn van het directiemanagementteam van GGD Hollands Noorden. Je bent ambassadeur van Veilig Thuis waarbij je deelneemt aan (regionale en landelijke) vakgroepen en projectgroepen. Bovendien werk je intensief samen met ketenpartners en de gemeenten in de regio. Ben jij een ervaren manager met een positieve blik, die zich niet gauw uit het veld laat slaan en een boegbeeld is voor de medewerkers? Heb je ervaring in een politiek gestuurde omgeving, weet je verbinding te creëren en wil jij bouwen aan de doorontwikkeling en positionering van Veilig Thuis? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

De Manager Veilig Thuis geeft sturing aan een jonge organisatie met een grote diversiteit van medewerkers, die in een zeer dynamische omgeving opereert. De uitvoering van Veilig Thuis is gebaseerd op wettelijke kaders en landelijke richtlijnen. Het is jouw taak de organisatie verder toekomstbestendig te maken, met oog voor de kwaliteit van de geleverde diensten, de tevredenheid van cliënten en medewerkers, en een efficiënte bedrijfsvoering. Veilig Thuis heeft circa 80 medewerkers en zal in 2019 sterk groeien, mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen. De medewerkers werken in teams met ondersteuning van teamleiders en procescoaches. Als manager geef je direct leiding aan -en draag je zorg voor teamvorming van- de teamleiders en ondersteunende functionarissen waaronder de beleidsmedewerker en business controller. Je zet mensen in hun kracht, geeft feedback en houdt zicht op groepsprocessen. Je zet de lijnen uit waarbij je zorg draagt voor het verbeteren van werkprocessen en systemen in de (cliënt)keten.

Je bent een manager met visie op huiselijk geweld, je zet de koers uit en bent verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie in de regio. Je treedt verbindend op in de contacten met de gemeenten en ketenpartners in de regio en in het landelijk netwerk van Veilig Thuis organisaties.

Als Manager Veilig Thuis ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van Veilig Thuis, en het opstellen, implementeren en uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan en het afdelingsjaarplan. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarverantwoording van Veilig Thuis, voor de uitvoering van het kwaliteitsbeheer en de planning en control-cyclus. Bovendien signaleer je risico’s en kansen en je anticipeert hierop en vertaalt dit naar strategische- en tactische plannen. Je zorgt voor beleidsontwikkeling voortkomend uit trends en signalen vanuit de interne en externe omgeving. Daarnaast neem je deel aan de 24x7 piketdienst crisis coördinator in het kader van het rampenopvangplan van de GGD.

De Manager Veilig Thuis rapporteert aan de Algemeen Directeur van GGD Hollands Noorden.

Functie eisen

Je beschikt in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Een afgeronde relevante universitaire opleiding;
 • Ruime werkervaring (minimaal 5-7 jaar) als leidinggevende in soortgelijke functie(s);
 • Je kent de gemeentelijke dynamiek en bent stevige sparringpartner voor wethouders;
 • Je bent in staat netwerkcontacten aan te gaan en te onderhouden;
 • Je hebt ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen.;
 • Je past verschillende leiderschapsstijlen en veranderstrategieën toe, afhankelijk van de situatie;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met en ervaring in het sociaal domein;
 • Je hebt visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, je kent de rol van Veilig Thuis hierin en kan deze visie uitdragen en omzetten naar te behalen resultaten, beleid en strategie;
 • Je beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit en je bent verbindend, zowel op inhoud als op de relatie;
 • Je creëert een veilig en open werkklimaat voor de medewerkers en zet hier zo nodig middelen voor in;
 • Je combineert een zakelijke en doelgerichte houding met vermogen tot zelfreflectie.

Bedrijfsprofiel

GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 18 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid voor ruim 648.000 inwoners en doet dit vanuit de kernwaarden “betrouwbaar”, “resultaatgedreven”, “initiatiefrijk” en “maatschappijgericht”.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN)
Iedereen heeft recht op veiligheid en dat geldt zeker voor veiligheid in de privéomgeving. Toch is de kans dat men daar slachtoffer wordt van geweld in allerlei vormen en gedaanten, groter dan waar ook. Veilig Thuis NHN heeft en neemt de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in ontvangst te nemen, te analyseren en de best passende interventie te initiëren om samen met de betrokkenen bij het geweld en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. We werken samen aan directe en duurzame veiligheid in de thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is dat veiligheid voorop staat. (visie VT NHN,2018)

Bij Veilig Thuis kunnen inwoners en professionals van de regio Noord-Holland-Noord terecht met hun vragen, verzoek om ondersteuning en het doen van meldingen. Veilig Thuis is in 2015 opgericht in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord en de gemeente Uitgeest en wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN). GGD HN en de gemeenten hebben de dienstverlening Veilig Thuis NHN vastgelegd in een driejarige dienstverlenings-overeenkomst over 2018-2020. Veilig Thuis werkt samen met gemeenten en ketenpartners aan een thuissituatie waar veiligheid voorop staat. Veilig Thuis staat in 2018 onder verscherpt toezicht, dit eindigt per januari 2019.

Arbeidsvoorwaarden

GGD Holland Noorden biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (36 uur per week). Er worden uitstekende primaire (schaal 14 CAR-UWO) en secundaire arbeidsvoorwaarden aangeboden. De secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit vergoeding van woon- werkverkeer, vergoeding voor de zorgverzekering, Individueel Keuze Budget (IKB) en scholingsmogelijkheden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat GGD Hollands Noorden zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Locatie

Alkmaar

Publicatie datum

18.12.2018

Contactpersoon

A van der Giessen

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A (vanaf 1/3/19)

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185