Voor de functie van Manager Werkgevers Dienstverlening bij UWV WERKbedrijf Friesland is Aardoom & de Jong op zoek naar een ondernemende en energieke leidinggevende, die graag initiatief en verantwoordelijkheid neemt. Je opereert slagvaardig en doelgericht, waardoor je samen met je team ambitieuze resultaatdoelstellingen realiseert. Vind je het een mooie uitdaging om in samenwerking met de collega’s van werkzoekenden dienstverlening gezamenlijk de meest effectieve match tussen vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio te realiseren? Beschik je over uitstekende netwerkvaardigheden en een verbindende persoonlijkheid, waardoor je een uitstekende gesprekspartner voor gemeenten en andere samenwerkingspartners bent? Ben je zeer gemotiveerd om samen met het team oplossingsgericht met problemen op de regionale arbeidsmarkt aan de slag te gaan? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Manager Werkgevers Dienstverlening (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor de functie van Manager Werkgevers Dienstverlening bij UWV WERKbedrijf Friesland is Aardoom & de Jong op zoek naar een ondernemende en energieke leidinggevende, die graag initiatief en verantwoordelijkheid neemt. Je opereert slagvaardig en doelgericht, waardoor je samen met je team ambitieuze resultaatdoelstellingen realiseert. Vind je het een mooie uitdaging om in samenwerking met de collega’s van werkzoekenden dienstverlening gezamenlijk de meest effectieve match tussen vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio te realiseren? Beschik je over uitstekende netwerkvaardigheden en een verbindende persoonlijkheid, waardoor je een uitstekende gesprekspartner voor gemeenten en andere samenwerkingspartners bent? Ben je zeer gemotiveerd om samen met het team oplossingsgericht met problemen op de regionale arbeidsmarkt aan de slag te gaan? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Als manager Werkgevers Dienstverlening geef je (indirect) leiding aan een team van minimaal 25 adviseurs, waaronder vier senior adviseurs die operationele verantwoordelijkheden hebben. Je zorgt ervoor dat jouw team in staat is om optimaal te presteren. Je stimuleert en realiseert ambitieuze resultaatdoelstellingen, waarbij je handelt binnen de landelijke kaders, afspraken en doelstellingen.

Je bent resultaat- en budgetverantwoordelijk voor jouw afdeling. Om de doelstellingen te realiseren richt je je op het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio. Afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie realiseer je de juiste inzet van de dienstverleningsvormen. Over de resultaten en over de wijze van aansturing leg je verantwoording af aan de Rayonmanager.

Samen met de Rayonmanager ben je actief in het externe netwerk van UWV WERKbedrijf, onderhoud je relaties met samenwerkingspartners en zoek je proactief kansen in de arbeidsmarkt. Als manager Werkgevers Dienstverlening richt je je voortdurend op het versterken van de externe contacten binnen de arbeidsmarktregio; onder andere met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties en je benut dit netwerk voor samenwerkingsdoeleinden zodat de doelstellingen in onze arbeidsmarktregio gerealiseerd worden.

Je maakt onderdeel uit van het managementteam van UWV WERKbedrijf Friesland; je bent in die rol een stevige sparringpartner voor je collega managers, de Managers Werkzoekendendienstverlening en ook voor de Rayonmanager. Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het WERKbedrijf opereert, is het van belang om als manager ook de rol van verandermanager te kunnen vervullen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veranderende dienstverleningsformules breed gedragen worden en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de Rayonmanager en de managers Werkzoekenden Dienstverlening zijn daarbij essentieel.

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:

• Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
• Ruime leidinggevende ervaring;
• Kennis van de arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en –middelen, onderwijs en sociale zekerheid in Friesland;
• Affiniteit en ervaring met digitale dienstverlening;
• Ervaring in samenwerking met gemeenten, met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, is een pré.

In deze functie zijn, naast de algemene UWV kerncompetenties (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid), de volgende persoonlijke competenties van belang:
• Ondernemend
• Coachend leidinggeven vanuit vertrouwen en waarderend perspectief
• Netwerken
• Verbindend
• Besluitvaardig

Als leidinggevende ben je verbindend, toekomstgericht en ondernemend. Je inspireert en stimuleert vakmanschap en eigenaarschap en je bent voortdurend bezig met het versterken van zowel het individu als het team. Daarvoor creëer je een lerende werkomgeving waarin medewerkers met plezier werken en in staat zijn om continu te leren en te verbeteren. Je coacht, geeft feedback en feed forward én je reflecteert voortdurend jouw eigen handelen en de door jou gemaakte keuzes.

Bedrijfsprofiel

UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gelooft dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De missie van UWV is dan ook om werken voor mensen te bevorderen. Ze stimuleren mensen om aan het werk te blijven en ondersteunen mensen om nieuw werk te vinden. Daarnaast beoordelen zij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werken onmogelijk blijkt te zijn, zal UWV zorgen voor inkomen. Zo werken zij volgens de 4 kerntaken: werk, indicatiestelling, uitkeren en gegevensbeheer. Al deze activiteiten zijn ondergebracht in 5 divisies en 2 lijndirectoraten. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties.

De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij richten ons primair op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.
We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. We bieden onze diensten in toenemende mate digitaal aan. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening via www.werk.nl.
De dienstverlening van het WERKbedrijf is georganiseerd binnen de vijfendertig arbeidsmarkt-regio’s. Per arbeidsmarktregio wordt er vanuit één centrale vestiging sturing gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod in die betreffende regio.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 38 uur. UWV biedt een pakket van uitstekende primaire (maximum € 5.557,95 bruto per maand o.b.v. 38 uur) en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een zeer aantrekkelijke regeling voor opleiding en ontwikkeling.

Procedure

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, diplomacheck en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk op zondag 6 juni 2021 tegemoet. Aardoom & de Jong voert de gesprekken voor deze functie t/m woensdag 9 juni. De gespreksronde bij UWV vindt plaats in week 24.

Locatie

Leeuwarden

Publicatie datum

11-05-2021

Manager Werkgevers Dienstverlening (vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close