Voor de Hartekamp Groep is Aardoom & de Jong op zoek naar een bevlogen Manager Zorg. Gaat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking je aan het hart en geloof je in de kracht van zelforganiserende teams? Ben je resultaatgericht en weet je als geen ander de kwaliteiten en talenten van collega’s te stimuleren, benutten en te verbinden? Toon je lef bij het zoeken naar verbeteringen en oplossingen voor knelpunten? Dan zoeken we jou!

Manager Zorg - Hartekamp Groep (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Manager Zorg
(36 uur per week, Heemstede)


Als Manager Zorg geef je leiding aan een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) die zich op de locatie ‘De Hartekamp’ in Heemstede richt op wonen en dagbesteding. Ook de organisatie van avond-, nacht- en weekendondersteuning (incl. de Zorgcentrale) voor de totale organisatie maakt deel uit van deze RVE. Je bent verantwoordelijk voor ca. 16 zelforganiserende teams (100-120 fte), maakt deel uit van het Managementteam van de Hartekamp Groep en rapporteert rechtstreeks aan de tweehoofdige Raad van Bestuur. Je geeft op inspirerende en coachende wijze leiding aan je medewerkers en stimuleert hen om methodisch en multidisciplinair te werken. Zelforganisatie door medewerkers is het uitgangspunt van de organisatie. Je stimuleert de medewerkers eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij de kaders en lijnen transparant zijn en de communicatie helder. Dat geldt ook bij het vorm en inhoud geven van de medezeggenschap van de cliënten, verwanten en medewerkers. Daarnaast ben je in staat om technische mogelijkheden te vertalen naar oplossingen voor zorgvraagstukken.

In het toekomstplan Erop uit! zijn de ambities van de Hartekamp Groep voor de periode 2021-2024 vertaald in drie routes: 1) het bundelen van de krachten met het netwerk en de samenleving, 2) het versterken van de intensieve en complexe zorg en 3) het zorgen dat het werk gedaan kan blijven. Elke route kent een concretisering in acties. De managers hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelen en de daarbij horende acties.

Jouw RVE heeft een sterk accent op complexe en intensieve zorg. Het betreft de begeleiding van cliënten met zgn. ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ en cliënten met een meervoudige beperking. De Manager Zorg richt zich daarom in het bijzonder op de acties die vallen binnen route 2: 1) het verder uitbreiden van kennis in de zorg voor deze specifieke groep en deze kennis naar de samenleving brengen, 2) nieuwe concepten voor wonen, werken en vrije tijd ontwikkelen die recht doen aan de begeleidingsbehoefte van deze groep cliënten én het uitbreiden van kennis in de organisatie o.a. door middel van opleiden van medewerkers en vergroten van vaardigheden, en 3) onderzoeken van nieuwe (technologische) mogelijkheden waarbij technologische toepassingen (zoals een app of robot) zelfstandig wonen, beweging, of zelf een dagstructuur opstellen, kunnen stimuleren.

De Manager Zorg weet hoe medewerkers hiervoor te faciliteren en te enthousiasmeren en ziet, naast het behalen van de doelen in het jaarplan op het gebied van zorg voor cliënten, productie, financiën en kwaliteit, toe op de realisatie van de acties in het toekomstplan.

Functie eisen

Kennis en ervaring

 • Je hebt leidinggevende ervaring in de zorg- en welzijnssector en bent bij voorkeur ervaren in het werken met avond-, nacht- en weekendteams.
 • Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+/ WO niveau, op het gebied van zorg en/of management.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (financiële) bedrijfsvoering en procesverbetering binnen een zorgomgeving en kent o.a. de financieringsgrondslagen binnen de WLZ, WMO en Jeugdwet.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een organisatie met complexe en intensieve zorg; je hebt visie op en kennis van methodieken met betrekking tot moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Je beschikt over een professioneel netwerk, bent bekend met de landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het vakgebied en hebt ervaring met het vertalen van cliëntvraagstukken naar nieuwe ideeën binnen de eigen organisatie.

Persoonskenmerken

 • Je sociale vaardigheden zijn uitstekend: je kunt overtuigen, stimuleren en veranderingen bewerkstelligen. Je bent sterk analytisch ingesteld, in staat tegengestelde opvattingen te overbruggen en draagvlak te creëren.
 • Je bent in staat om beleid/innovaties/ideeën te vertalen en te verankeren in de bedrijfsvoering. Je weet wat daarvoor nodig is. Je bent vaardig in het opstellen van jaarplannen en(deel)begrotingen en stuurt proactief op realisatie.
 • Je bent resultaatgericht, zonder oog en oor te verliezen voor hetgeen zich om jou heen afspeelt.
 • Bovenal ben je integer, (zelf)kritisch, inspirerend en verbindend. Je bent hands-on en een sparringpartner voor medewerkers, MT-collega’s, RvB, OR, cliënten en cliëntvertegenwoordigers.

Bedrijfsprofiel

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of een intensieve zorgbehoefte in de regio Noord- en Zuid-Kennemerland. Zij biedt een scala aan diensten, gericht op wonen, werken, leren en ondersteunen, verdeeld over meer dan 40 locaties. Van kinderdagcentra of naschoolse opvang, waar elk stapje winst is, tot vrijetijds- en dagbesteding, waar het gaat om de kracht en talenten van de cliënt. Van allerlei woon- en werkvormen, waar ruimte is voor ieders behoeften en gevoel, tot specialistische zorgvormen aan toe, met unieke aandacht voor de persoon. De locatie ‘De Hartekamp’ is een openbaar toegankelijk park in Heemstede, op de grens met Bennebroek. Op het terrein staan enkele tientallen woningen en vijf dagbestedingslocaties.

Arbeidsvoorwaarden

De Hartekamp Groep biedt een contract voor één jaar met de intentie het contract daarna om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie (36 uur) met uitstekende primaire (FWG 70 CAO Gehandicaptenzorg) en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Hartekamp Groep zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Ook kan er een assessment worden ingezet. Solliciteren kan via de 'solliciteer' button.
Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • Voorselectie door Aardoom & de Jong 9 tot en met 11 november
 • Eerste selectieronde 22 en 23 november
 • Tweede selectieronde 24 en 25 november

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 7 november 2021 tegemoet.

Locatie

Heemstede

Publicatie datum

19-10-2021

Manager Zorg - Hartekamp Groep (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close