Voor een organisatie gericht op betere onderwijskansen voor kinderen en jongeren onderzoeken we de financiële situatie en het productenaanbod. Ook brengen we toekomstscenario's in kaart. We adviseren de Bestuurder en Raad van Toezicht op basis van onze analyses over de strategische koers en helpen bij het verkennen van strategische samenwerkingen met andere organisaties.

Opdracht: samenwerkingsverkenning onderwijskansen organisatie

Vervuld

Interview Bruggenbouwers project

Soms wordt het één gevraagd en blijkt uiteindelijk iets anders nodig te zijn. Zo ging het ook bij een welzijn- en zorgorganisatie waar Aardoom & de Jong afgelopen jaar een adviestraject verzorgde. Ik vroeg Philippe de Jong en Hannah Hendrikx naar hun ervaringen en inzichten.

Om welk vraagstuk ging het?

Philippe: “We werden benaderd door een organisatie uit het oosten van het land die ambulante begeleiding biedt aan kinderen en jongeren, en expertise heeft op het snijvlak van onderwijs, welzijn en zorg. In eerste instantie ging het om het werven van een nieuwe bestuurder; de bestuurder ging met pensioen. We startten met het voeren van een aantal interne en externe gesprekken, als input voor de vacature. Op basis hiervan concludeerden we al snel dat werving van een nieuwe bestuurder niet de beste oplossing was. Door een veranderend landschap waarin de gemeente stuurt op minder inkoopcontracten en op grotere partijen, zou de organisatie de volgende aanbesteding waarschijnlijk verliezen. Bovendien waren de financiën niet inzichtelijk. Het was hierdoor onduidelijk wat de opgave voor de nieuwe bestuurder zou moeten worden. Daarom hebben we een andere aanpak voorgesteld: eerst in kaart brengen hoe de financiële situatie ervoor stond en maatregelen nemen waar nodig.”

Hannah: “Dat is iets wat ons als samenwerkingspartner typeert, we kijken altijd naar de vraag achter de vraag en stellen vervolgens oplossingsrichtingen voor die de organisatie het beste verder helpen.”

Hoe heeft Aardoom & de Jong de organisatie verder geholpen?

Hannah: "We hebben allereerst expertise uit ons netwerk ingezet om de financiële situatie inzichtelijk te maken. Deze financiële quickscan bracht naar boven wat velen binnen de organisatie wellicht al aanvoelden, maar wat nog niet met zoveel woorden was uitgesproken: doorgaan op dezelfde manier zou leiden tot een faillissement. Dit kwam met name door één verlieslijdend onderdeel en wij adviseerden om dit contract met de gemeente zo snel mogelijk op te zeggen. Omdat er inmiddels een sense of urgency was – de ernst van de situatie was in één klap heel duidelijk geworden – heeft de organisatie besloten om het contract daadwerkelijk op te zeggen. Vervolgens hebben we een externe verkenning gedaan en met verschillende partijen om tafel gezeten om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Net zoals we kandidaten en organisaties aan elkaar verbinden in onze werving & selectie, kunnen we dat ook tussen organisaties. Uit die verkenning en gesprekken zijn verschillende concrete mogelijkheden ontstaan.”

Philippe: “Een deel van de inkomsten viel weg. Daarom hebben we geadviseerd de topstructuur van de organisatie anders in te richten. Omdat de bestuurder met pensioen ging, ontstond hiervoor op natuurlijke wijze ruimte. Het managementteam (MT) kreeg meer verantwoordelijkheden. We hebben onze associate Clemens Blaas aan het MT gekoppeld als coach, waardoor zij beter in positie kwamen en eigenaarschap voelden, ook voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Het was mooi om te zien hoe de MT-leden met ondersteuning van Clemens in hun rol zijn gegroeid, dat we de organisatie op verschillende manieren hebben kunnen helpen en onszelf overbodig hebben kunnen maken.”

Wat was de grootste meerwaarde van Aardoom & de Jong in deze opdracht?

Hannah: “De opdrachtgever geeft zelf aan dat dit vooral in de financiële analyse zat. Als relatief nieuwe Raad van Toezicht was het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Het was duidelijk dat iets niet klopte, maar wat precies? Met onze analyse hebben we het precieze probleem snel boven tafel weten te krijgen. Daardoor kreeg de Raad van Toezicht grip op de zaak en het werd duidelijk dat het contract al veel eerder opgezegd had moeten worden. Het zorgde binnen de organisatie voor bewustwording; het was echt nodig om dit onderdeel af te stoten. Ik zie dat we inderdaad beweging in de organisatie hebben kunnen brengen en daardoor een direct faillissement hebben kunnen voorkomen.”

Philippe: “Wat we ook terugkregen van de opdrachtgever is dat de teamaanpak van Aardoom & de Jong toegevoegde waarde heeft. Door ons netwerk kunnen we snel de juiste mensen en partijen aan elkaar kunnen verbinden. In deze opdracht hebben we in verschillende fases en op verschillende onderdelen, mensen aangehaakt die op dat moment de meeste impact konden maken.”

Wil je eens van gedachten wisselen over hoe jouw organisatie tot goede strategische samenwerkingen kan komen of de samenwerking met partners kan verbeteren? We denken graag vrijblijvend met je mee! Bel Philippe de Jong op +316 4724 2447

Publicatie datum

12-05-2022

Opdracht: samenwerkingsverkenning...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close