Opdracht: Transitieteam Beschermd Thuis

Opdrachtomschrijving

Ambitie
Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. De ambitie is om samen met alle belanghebbenden een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen dichtbij mensen; van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Hiervoor is een transformatie nodig naar een nieuw zorglandschap van meer preventie, gewoon wonen en lokale voorzieningen. Een proces van afbouw, opbouw en ombouw.


Opdracht kwartiermaker naar een beschermd thuis
Draag zorg voor een stevige governancestructuur, waarin de inbreng van alle betrokken partijen (rijk, gemeenten, vertegenwoordigers van cliënten en zorgaanbieders) structureel is geborgd én waarin oog is voor het omgaan met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het vervolg van de beweging naar een Beschermd Thuis en draag zorg voor het gelijktijdig faciliteren van het gesprek - zowel ambtelijk als bestuurlijk - over de gewenste gezamenlijke werkagenda.
Na een interview ronde is er een advies opgeleverd dat is overgenomen en in een tweetal stuurgroep vergaderingen zijn nadere afspraken over samenwerking, partnerschap en een aanzet tot de werkagenda gemaakt.

Publicatie datum

28-07-2022

Opdracht: Transitieteam Beschermd Thuis
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close