Opleidingsmanager Sportkunde & International Sport Management (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor de Haagse Hogeschool is Aardoom & de Jong op zoek naar een opleidingsmanager Sportkunde en International Sport Management (ISPM).

Heb jij affiniteit met sport en bewegen? Heb jij een langetermijnvisie op hoger onderwijs en weet jij de teamontwikkeling in gang te zetten? Ben jij reflectief op je eigen handelen en in staat meerdere stijlen van leiderschap in te zetten?

Dan is deze baan vast iets voor jou!

Opleidingsmanager Sportkunde en International Sport Management

Als opleidingsmanager draag je zorg voor de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het curriculum. Samen met je teams speel je in op actualiteiten en sta je voor uitdagend, activerend onderwijs. Door de continue wisselwerking tussen het werkveld, onderwijs en onderzoek vernieuw je het curriculum en til je deze naar een hoger niveau.

Het team, van zowel de opleiding Sportkunde en International Sport Management, bestaat uit 30 medewerkers (docenten) die op een resultaatverantwoordelijke wijze werken. In het team zitten 2 recent gestarte teamleiders. Naast hun onderwijstaken, ontzorgen zij de opleidingsmanager door bijvoorbeeld een rol op het vlak van kwaliteitszorg of accreditatie op zich te nemen. Het faculteitsbureau ondersteunt de opleiding onderwijs-inhoudelijk en op het vlak van roostering en onderwijslogistiek.

Als opleidingsmanager werk je met het team aan het verder uitbouwen van de professionele kwaliteitscultuur, het resultaatgericht werken en de onderlinge betrokkenheid. Je geeft medewerkers vertrouwen, zet ze in hun kracht en motiveert ze tot het nemen van eigenaarschap. Je zorgt dat in het team de competenties aanwezig zijn om de onderwijsdoelstellingen te verwezenlijken.

De uitdaging in 2020 ligt bij de accreditatie van de opleiding. Verder zijn beide teams bezig met de uitwerking van de visie en het maken van een vertaalslag daarvan naar de praktijk. Dit dient het komende jaar verder vorm gegeven te worden.

Daarnaast heb je een expliciete rol binnen het management team van de faculteit en de hogeschool. Men verwacht dat je een rol pakt bij afdelingoverstijgende trajecten, gericht op vernieuwing of innovatie. Als boegbeeld profileer en vertegenwoordig je de opleiding binnen en buiten de hogeschool en geef je vorm aan samenwerkingsverbanden met externe partijen (werkveld en gemeente).

Als opleidingsmanager ben je eindverantwoordelijk voor de opleiding waar je integraal leiding aan geeft. Je vervult je rol door interne deskundigen van de ondersteunende diensten in te zetten op het gebied van bedrijfsvoering (o.a. financiën), HRM (personeelsbeleid), facilitair & IT en onderwijs, kennis en communicatie. Je legt verantwoording af aan de faculteitsdirecteur.

Functie eisen


• Masterdiploma, bij voorkeur op onderwijskunde. Met een visie op didactiek/ hoger onderwijs;
• Zeker 5 jaar leidinggevende ervaring in een professionele omgeving en ervaring met veranderingsprocessen;
• Ervaring in het werkveld (sportnetwerk, welzijn, gemeente of een andere hoger onderwijsinstelling);
• Stijl en rolflexibiliteit: natuurlijk overwicht en bekend met meerdere stijlen van leidinggeven;
• Zelfmanagement: goed ontwikkeld persoonlijk leiderschap en reflectief op het eigen handelen;
• Internationale mindset en het beheersen van de Engelse taal op zakelijk niveau: begrijpt het werken met andere culturen en het internationale werkveld en is in staat leiding te geven aan anderstaligen in het Engels;
• Affiniteit met sport en bewegen.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende kwaliteiten en competenties:
• Faciliterend: ondersteunen, luisteren, inspireren en stimuleren. Stuurt op een professionele cultuur en schept een veilig en open klimaat. Bevordert het eigenaarschap van de hoogopgeleide medewerkers en deelt verantwoordelijkheden. Geeft richting en stuurt zo nodig bij;
• Communicatief sterk: helder, duidelijk en geeft feedback. Gaat lastige gesprekken niet uit de weg;
• Samenwerken: toont betrokkenheid en handelt naar het gezamenlijke doel. Zoekt daarnaast actief de verbinding met partners om de samenwerking verder vorm te geven. Werkt van binnen naar buiten en andersom en is een graag geziene samenwerkingspartner;
• Besluitvaardig: is helder over gemaakte keuzes en gaat lastige situaties niet uit de weg;
• Proces- en resultaatgericht: bewaken van resultaten, overzicht hebben, focus houden;
• Vernieuwingsgericht: denkt in kansen en mogelijkheden met behoud van de menselijk maat.

Bedrijfsprofiel

Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
De opleidingen Sportkunde en International Sport Management vallen onder de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport. De faculteit wordt aangestuurd door een faculteitsdirecteur.
Binnen beide opleidingen leren de studenten niet om zelf fysiek te bewegen, maar om dit te organiseren voor anderen. Men wordt opgeleid tot sportkundige. Een echte professional waar een topsportteam, gemeente, sportvereniging of multinational blind van op aan kan. Men richt zich met name op de organisatorische kant van sport waarin de student leert kritisch en zakelijk te denken, de leiderschapsvaardigheden te oefenen en de internationale sportnetwerken te verkennen
De Engelstalige opleiding, International Sport Management, is een 3-jarige variant en voor vwo doorstroom.

De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool heeft een 26.000 studenten met een 150 nationaliteiten. Ze werkt samen met meer dan 300 onderwijsinstellingen wereldwijd. De Haagse Hogeschool bestaat uit 8 faculteiten en 5 ondersteunende diensten. Er werken zo’n 1900 medewerkers. Hiervan is 65% werkzaam in het onderwijs en de overige 35% in de ondersteuning. De waarden van de Haagse Hogeschool zijn; curious, connecting en caring.

Voor meer informatie over de Haagse Hogeschool zijn de volgende bronnen beschikbaar:
- website Haagse Hogeschool: https://www.dehaagsehogeschool.nl/
- instellingsplan ( op te vragen na telefonisch contact)

Arbeidsvoorwaarden

De Haagse Hogeschool biedt een contract voor een jaar met de intentie dit om te zetten in een vaste aanstelling.
Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 6036,14,- (schaal 13) bij een volledig dienstverband. Daarnaast biedt de Haagse Hogeschool uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar toe behoren een gegarandeerde eindejaarsuitkering, een ruime verlofregeling van ongeveer 53 dagen en middelen voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Haagse Hogeschool zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken onderdeel uit van de procedure (afrondende fase).

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. In ieder geval voor maandag 24 februari 2020.

De selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats vanaf week 8.

De eerste gespreksronde op de Haagse Hogeschool vindt plaats op donderdagmiddag 5 maart 2020. De tweede gespreksronde is gepland op maandagmiddag 9 maart 2020.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Locatie

De Haagse Hogeschool- Den Haag

Publicatie datum

21.01.2020

Contactpersoon

S van de Wetering

Deel deze vacature via