Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een rector voor IVO Deurne, die kan verbinden.

Rector - IVO Deurne (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Rector IVO Deurne
(Deurne)

De rector is een……
• onderwijskundig visionair
• authentiek leider
• ambassadeur van de school
• ondernemer
• mensenmens
• goede collega

De rector van IVO Deurne geeft, samen met de directieleden in het directieteam, leiding aan (de ontwikkelingen van) de scholen. De leerlingenaantallen van de scholen ontwikkelen zich beter dan op grond van de bevolkingsontwikkeling kan worden verwacht. De scholen van IVO Deurne hebben aantrekkingskracht op leerlingen en hun ouders. De kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen zijn goed.

De rector legt verantwoording af aan de raad van bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen in het centraal schoolleidersoverleg een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De rector:
• is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van IVO Deurne
• is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van IVO Deurne
• kan herkenbaar vormgeven aan het profiel van de school in de regio
• stuurt de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs en initieert onderzoek naar deze ontwikkeling
• geeft leiding aan de directie en andere personeelsleden van de school
• participeert in het team van OMO-rectoren en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van vereniging breed beleid
• onderhoudt relaties op politiek-bestuurlijk niveau in de omgeving van de school
• is overlegpartner voor de belanghebbenden (Medezeggenschapsraad, Raad van Advies en externe partijen)
• (stuurt op) ketenoriëntatie

Vereniging OMO geeft veel ruimte aan de rector bij het sturen van de ontwikkeling van de scholen. Performance-indicatoren (harde en zachte indicatoren) vormen een indicatie van de prestaties van de school en daarmee van de rector. Evaluatie vindt plaats aan de hand van voortschrijdende 3-jaars cijfers en vergelijking met landelijke bechmarkcijfers.

Belangrijke uitdagingen voor de rector van IVO Deurne zijn, naast het borgen van goed onderwijs, in de komende periode:
• de ambities in de nieuwe schoolplannen realiseren conform de uitgezette koers
• de urgentie ligt bij het versterken van het functioneren en de positionering van bedrijfsvoering
• ontwikkelen van de integrale verantwoordelijkheid van teamleiders (persoonlijke ontwikkeling, handelen o.b.v. verantwoordelijkheid en ruimte)
• nieuwbouw van Sprongcollege en Alfrinkcollege
• versterken van de collegiale samenwerking met de scholen in de regio (o.a. binnen Deurne, maar ook met Asten/Someren en Helmond)
• versterken van de samenwerking met netwerkpartners (bedrijfsleven, gemeente) in de regio
• versterken van de cultuur van de individuele scholen, vanuit trots en passend binnen de regio
• doorontwikkelen van ICT en onderwijsinnovatie (Peellandcollege)
• zorgen voor verbinding met vereniging OMO, onder andere door deelname aan verenigingsstuurgroepen
• participeren in vereniging brede innovatie broedplaatsen
• invullen van de boegbeeldfunctie in de omgeving van de scholen

Functie eisen

De ideale kandidaat:

• beschikt over een academisch werk- en denkniveau
• heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie en affiniteit met (voortgezet) onderwijs
• heeft een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals; ruimte gevend en enthousiasmerend
• zorgt voor betrokkenheid van personeel en leerlingen
• heeft kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en financieel beleid
• is ondernemend en creëert vanuit maatschappelijke ontwikkelingen kansen en zet die ook om in concrete initiatieven
• weet veranderingen tot resultaat te brengen
• is communicatief sterk, heeft een open en luisterende houding naar leerlingen, personeel en ouders
• heeft een focus op hoofdlijnen en een helicopterview
• is een sterke open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die de school kan representeren naar omgeving en stakeholders. Een sterke motivator, die prikkelt en stimuleert. Warm, inlevend, empathisch en beschikt over humor.

Bedrijfsprofiel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is in 1916 opgericht.
Enkele kengetallen:
• 68 scholen voor katholiek voortgezet onderwijs in Noord-Brabant
• 6.825 werknemers
• 32 rectoren en algemeen directeuren
• Jaarbegroting van ca. € 545 mln.
Alle scholen hebben een raad van advies. Twee leden van deze raad zijn q.q. lid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en alle leden zijn ambassadeur van de scholen en zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht.

De strategie voor de komende jaren is uitgewerkt in ’Koers 2023: onderwijs met overtuiging‘. Het is aan de scholen om aan de doelstellingen die daarin worden beschreven, vorm te geven. Voor het uitvoeren van hun opdracht beschikken de rectoren/directeuren via een managementstatuut over veel bevoegdheden.

IVO Deurne
IVO Deurne is een samenwerkingsverband tussen vier middelbare scholen uit Deurne.
Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende scholen:
• Sprongcollege: praktijkonderwijs en integratieklas (104 leerlingen)
• Hub van Doornecollege: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (763 leerlingen)
• Alfrinkcollege: mavo, vmbo theoretisch/gemengde leerweg (601 leerlingen)
• Peellandcollege: gymnasium, atheneum en havo (970 leerlingen)
Iedere school functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne, onder leiding van een directie die bestaat uit een rector en twee directeuren.

De ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. Om dat te bereiken heeft IVO Deurne speerpunten geformuleerd waar het accent op wordt gelegd de komende jaren:

• De school begeleidt leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven lang leren.
• De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.
• Op de school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld.
• We worden beter met en door elkaar.
• Samen met ouders en partners bereiden de scholen de leerlingen op een zinvolle wijze voor op hun toekomst.

Voor meer informatie over vereniging OMO en Scholengroep IVO Deurne zijn de volgende bronnen beschikbaar:
- Website IVO Deurne
- Koers 2023
- Website OMO

Arbeidsvoorwaarden

Vereniging OMO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 8.185,-- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 16 van de CAO VO) en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Vereniging OMO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie. De gesprekken met deze commissies zullen naar verwachting plaatsvinden in week 38 en 39 van 2021.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 18 augustus 2021.

Locatie

Deurne

Publicatie datum

16-07-2021

Rector - IVO Deurne (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close