Rector - LVO Scholengroep Heerlen

Nieuw

Functieomschrijving

Begrijp jij wat onderwijs met een kind doet? Wil je werkelijk vormgeven aan onderwijskundige vernieuwing? Borg je deze vernieuwing vanuit gezonde bedrijfsvoering? Ben je bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid samen met jouw schoolteam, met oog voor de mens en hart voor onderwijs? Dan ben jij onze nieuwe rector!
Voor stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zoekt Aardoom & de Jong een bevlogen Rector LVO Scholengroep Heerlen.

De rector geeft sturing en leiding aan de onderwijsprocessen binnen de scholengroep, draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school, profileert de school naar buiten toe en geeft direct/indirect leiding aan teamleiders, docenten, ondersteunende medewerkers, enz.

Daarnaast is de rector onderdeel van het rectoren-overleg van de stichting. Hierin vertegenwoordigt hij/zij de school en is hij/zij medeverantwoordelijk voor het collectieve belang en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de stichting.

De rector is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
1. Sturing en leidinggeven aan de onderwijsprocessen binnen de school
2. Bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de stichting
3. Bedrijfsvoering op de school
4. Leidinggeven aan teams van medewerkers van de school
5. Positioneren en profileren van de school

De rector is betrokken bij besluitvorming over / beslist over:

 • de onderwijsstrategie en het onderwijsbeleid van de scholengroep;
 • de advisering van de vernieuwing van het strategisch beleid van de stichting;
 • algemene aspecten van leidinggeven, beheer en bedrijfsvoering;
 • het vertegenwoordigen van de scholengroep naar buiten.

De rector ressorteert rechtstreeks onder het College van Bestuur en legt verantwoording af over de bijdrage aan het strategisch beleid van de stichting, het geven van sturing en leiding aan de onderwijsprocessen binnen de scholengroep, de bedrijfsvoering, het leiding geven en het profileren van de school.

Belangrijke uitdagingen, naast het borgen van kwalitatief goed onderwijs, voor de rector in de komende periode:

 • een unieke kans om een succes te maken van bijzonder onderwijsaanbod vanuit de onderbouw van de locaties/scholen en een vernieuwende gezamenlijke bovenbouw. Daartoe stimuleert en faciliteert de rector de totstandkoming van een gezamenlijke bovenbouw waarin gepersonaliseerd leren het gemeenschappelijke uitgangspunt is. Een zeer vooruitstrevend concept, dat geworteld is in de traditie (Vrije School onderwijs, “traditioneel” onderwijs, gepersonaliseerd leren) en zowel onderwijsvernieuwing als technologische ontwikkelingen omarmt;
 • transitie naar een nieuwe huisvestingssituatie voor de scholengroep. Er is een concreet vooruitzicht / voorgenomen besluit voor een passend schoolgebouw in of nabij het centrum van Heerlen waar het Grotiuscollege, Vrije school Parkstad en de gezamenlijke bovenbouw samen worden gehuisvest;
 • borgen van een stabiele gezonde bedrijfsvoering van de scholengroep;
 • initiëren van interne en externe verbinding;
 • vormgeven van een heldere en reële focus (waar staan we voor).

Profiel

Als rector van LVO-scholengroep Heerlen:

 • heb je een academisch denk- en werkniveau. Je werkt vanuit wetenschappelijke nieuwsgierigheid en hebt een brede belangstelling (voor bijvoorbeeld kunst en cultuur, filosofie en literatuur). Je beschikt over abstractievermogen en kunt goed conceptueel denken;
 • beschik je over brede theoretische en praktijkkennis van het (voortgezet)onderwijs. Je bent een volwassen en gewaardeerd gesprekspartner voor teamleiders, senior docenten, CvB en externe partijen;
 • heb je kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering in het onderwijs;
 • ben je bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid en kun je snel schakelen. Vernieuwing is daarin het sleutelwoord;
 • beschik je over ervaring en kunde in het managen van een scholengroep met bijzondere onderwijsvormen. Je bent een kei in teamvorming en organisatie en je maakt optimaal gebruik van de binnen de scholen beschikbare competenties;
 • heb je ervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • weet je om te gaan met specifieke culturen en draagvlak te ontwikkelen voor nieuwe ideeën, binnen de scholengroep en binnen stichting LVO;
 • versterk je de contacten met stakeholders in de regio;
 • geef je vorm aan de gezamenlijkheid van de scholengroep in PR en communicatie;
 • heb je begrip en waardering voor de lokaal culturele setting. Je werkt vanuit openheid, respect en vertrouwen.

Een uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.

Organisatie

Stichting Limburgs Voortgezet onderwijs, kortweg LVO, is een organisatie voor voortgezet onderwijs in de provincie Limburg met 30 locaties waar 2.700 medewerkers zich inspannen voor goed onderwijs aan 25.000 leerlingen.
Sinds 2020 heeft LVO een nieuwe beleidsvisie: Horizon 2025: Onderwijs vanuit waarderend perspectief!
Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als éen geheel centraal. Al onze leerlingen en medewerkers tellen mee. Vanuit deze gedachte verzorgen we onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen. Onze scholen staan midden in de samenleving. Onze scholen zijn verbonden met elkaar. De kern van deze visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.
De scholen zetten zich in voor onderwijskwaliteit. We realiseren onze ambities en we gebruiken data om tot inzicht in de kwaliteit te komen en beter te worden. We stellen onszelf doelen en we gaan er samen voor. Kwaliteit is geen belofte, maar een predicaat voor onze manier van werken.

LVO-scholengroep Heerlen
LVO-scholengroep Heerlen bestaat uit drie scholen, die een gepersonaliseerde aanpak hanteren met daarin een grote rol voor de coach:

 • Compass: een innovatieve school voor vmbo-tl, havo (onderbouw) en atheneum (onderbouw) in Brunssum. Leerlingen, team en ouders werken ieder vanuit hun eigen rol samen om leerlingen bagage voor de toekomst mee te geven. (118 leerlingen, 24 medewerkers*)
 • Grotiuscollege: een openbare school voor mavo, havo en atheneum. Een gezellige, warme school die met gepersonaliseerd leren de individuele ontwikkeling van de leerling mogelijk maakt. Er is ruimte voor maatwerk, eigenaarschap en de mogelijkheid te werken op verschillende niveaus en in verschillende tempo's. (584 leerlingen, 69 medewerkers*)
 • Vrije school Parkstad: Vanuit een holistisch mensbeeld wil deze VO-school leerlingen begeleiden in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun persoonlijkheid en talenten. Daarvoor biedt de school met periodeonderwijs een basis voor een brede, algemene vorming en een ontwikkeling die aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Docenten krijgen meer de rol van coach en begeleider, maar ze blijven voor de leerlingen een belangrijke inspirator en vakexpert. (257 leerlingen, 35 medewerkers*)

*medewerkers kunnen op meer dan 1 locatie werken.
Voor meer informatie over vereniging LVO en de LVO-scholengroep Heerlen zijn de volgende bronnen beschikbaar (klik op onderstaande links):

Arbeidsvoorwaarden

LVO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 7.451,- bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 15 van de CAO VO).

Procedure

LVO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een selectiecommissie en een adviescommissie. Een referentiecheck en pre-employment check maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De benoeming geschiedt door het College van Bestuur.
Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 14 juni 2021.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 24 en 25.
De gesprekken met een benoemingscommissie en een adviescommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in de week 26 en 27.

Publicatie datum

28.05.2021

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via