Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is Aardoom & de Jong op zoek naar een stevige, ervaren en politiek sensitieve Sector Controller Stadsontwikkeling, die tevens hoofd is van de afdeling Financieel Management. Heb jij daadkracht maar beschik je ook over het vermogen om te verbinden en tactvol op te treden? Wil jij de ruimte om een afdeling met financiële en juridische professionals op te bouwen? Heb je ervaring met processturing en kwaliteitszorg? Reageer dan nu!

Sector Controller/Manager Financien Stadsontwikkeling - Gemeente 's-Hertogenbosch (vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

De Sector Controller is medeverantwoordelijk voor het functioneren van de sector als totaal. In die zin betreft het één van de “rechterhanden” van de sectordirecteur.
De specifieke aandachtsgebieden zijn daarbij financieel beleid, kwaliteitszorg in brede zin en doelmatigheidsontwikkeling. Daarnaast is de Sector Controller als afdelingshoofd integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Financieel Management. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten en diensten van de afdeling, het functioneren en het welzijn van de medewerkers en een efficiënte inzet van middelen.

Bij deze functie horen de volgende taken:

 • Je geeft leiding aan de afdeling waarbij jouw stijl gericht is op het ontwikkelen van mensen in hun werk tot zelfsturende, verantwoordelijke medewerkers.
 • Je maakt deel uit van het Managementteam van de sector en levert een (brede) bijdrage aan de coördinatie en integratie van de aan de sector opgedragen taken.
 • Je bevordert en toetst de integraliteit van het beleid binnen de eigen afdelingen en andere onderdelen van de sector c.q. gemeentelijke organisatie.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijk financiële beleid en vertaalt dit beleid naar de sector.
 • Je initieert doelmatigheids- en kwaliteitsonderzoeken in de sector. Je zorgt voor een adequate inrichting van de administratieve organisatie en de interne controle van de sector. Je hebt of ontwikkelt een visie op de (financiële) huishouding van het Grondbedrijf.
 • Je vervult een coachende en adviserende rol naar collega-afdelingshoofden ten aanzien van de uitvoering van het financiële beleid en de doelmatigheids- en kwaliteitsontwikkeling.
 • Je vertegenwoordigt de sector naar het bestuur en neemt deel aan portefeuillehouders-overleggen.
 • Je vertegenwoordigt de sector waar nodig naar andere overheden, burgers en marktpartijen.

Functie eisen

Als Sector Controller moet je affiniteit hebben met stadsontwikkeling. Je bent ook strategisch sterk en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Verder voldoe je aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ondernemend (kansen zien en verzilveren, verantwoorde risico’s durven nemen) en innovatief;
 • Vermogen om vanuit een visie richting te kunnen geven aan beleidsontwikkeling en -uitvoering;
 • Vermogen om grote lijnen te zien en vanuit helicopterview te sturen;
 • Mensgericht en verbindend;
 • Communicatief sterk:
 • Betrouwbaar en integer;
 • Politiek- en organisatiesensitief

Organisatie

Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische levendigheid. De afgelopen decennia ook meer en meer om haar moderne, dynamische en bedrijvige karakter. Een stad met een sterke identiteit. Ook opgebouwd vanuit haar functie als hoofdstad van Brabant. Een ontmoetingsstad bij uitstek. Met een centrumfunctie in een economisch belangrijke regio, een sportieve en culturele uitstraling en een rijke schakering aan bedrijven. Het is een gemeente in beweging, met zo’n 100.000 arbeidsplaatsen en een grote vraag naar woon-en werklocaties in schaarse ruimte. Het culturele profiel wordt versterkt doordat de stad blijft investeren in het eigentijdse en het historische.
Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke water in de stad, de Binnendieze,
de Zuid Willemsvaart, de Dommel en de Aa.
De stad is omgeven door prachtige stukjes natuur, zoals het Bossche Broek en de Gement, die zorgen voor een prettig leefklimaat en een groene oase te midden van stedelijkheid.

Sector Stadsontwikkeling
De sector Stadsontwikkeling houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van economie, energietransitie, ruimte, grondbedrijf, mobiliteit, leefomgeving, erfgoed en woningbouw. Samen met de inwoners, initiatiefnemers en andere stakeholders werkt de sector aan de ontwikkelingen op deze terreinen.
Het is een dynamische sector met circa 230 gemotiveerde en gedreven medewerkers, die trots zijn op hun werk en hun stad. Er is een hands-on cultuur en er wordt gedacht en gehandeld vanuit kansen. In deze sector staat ondernemerschap hoog in het vaandel, waarmee een grote bijdrage geleverd wordt aan de totstandkoming van aansprekende plannen in ’s-Hertogenbosch.

Afdeling
De afdeling Financieel Management van Stadsontwikkeling heeft als hoofdtaak de ontwikkeling en uitvoering van het financiële beleid en beheer van de sector Stadsontwikkeling (SO).
De afdeling zorgt boven alles voor ‘de basis op orde’, dat wil zeggen een degelijke en robuuste financiële administratie, die recht doet aan de inrichting en informatievoorziening van de lijnafdelingen.
Van daaruit werkt de afdeling aan innovatie van de sector en de financiële functie. Ook geeft de afdeling inhoud aan diverse veranderingen op financieel gebied. Goede voorbeelden hiervan zijn verdere digitalisering van de (project-)administratie, professionalisering van sector- en afdelingsplannen, implementatie van fiscale wet- en regelgeving binnen de sector en gevolgen van de block chain.
Binnen Stadsontwikkeling voert Financieel Management ook de administratie van het gemeentelijk Grondbedrijf, een aantal Gemeenschappelijke Regelingen en (Publiek-Private) samenwerkingsverbanden.
De basis op orde betekent ook dat de afdeling tijdig voor kwalitatief goede managementinformatie voor de sector Stadsontwikkeling zorgt.
Er ligt een ontwikkelopgave om de scope van de afdeling te verbreden naar meer bedrijfsvoering, waarbij aspecten als goede managementinformatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiencybevordering een goed geborgde plek krijgen. Eén element daarvan is de positionering van de zelfstandig functionerende juristen bezwaar en beroep binnen de afdeling. Daarmee betreft het werkveld van de afdeling niet slechts financial, maar ook legal control.

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente ‘s-Hertogenbosch biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier in beginsel een fulltime functie met een salaris in schaal 15 van maximaal € 7.977,-, bruto per maand, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Daarnaast heb je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie. Verder krijg je:

 • een prachtige werkplek: werken in ’s-Hertogenbosch is ‘vrij bijzonder, en bijzonder vrij’: lees hier meer;
 • de mogelijkheid om meer uren per week te werken en daarmee verlof te sparen;
 • prima mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken;
 • een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% (opgebouwd uit vakantiegeld, bovenwettelijk verlof en eindejaarsuitkering) van je salaris;
 • een tegemoetkoming van 80% van de kosten indien je met het openbaar vervoer naar je werk komt;
 • een iPhone;
 • aansluiting bij ABP-keuzepensioenfonds.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 16 januari 2023 tegemoet.

Contactpersonen
Ronald Gaartman | 06 22233604 | e-mail: gaartman@aardoomendejong.nl
Jerry Allon | 06 83177701 | e-mail: jerry@aardoomendejong.nl

Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatie datum

22-12-2022

Sector Controller/Manager Financien...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close