Voor Trajectum is Aardoom & de Jong op zoek naar een daadkrachtige Sectormanager Klinisch Behandelen Noord, die onder meer leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor het positioneren van de Sector Klinisch Behandelen Noord.

Sector manager klinisch behandelen Noord (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Trajectum is Aardoom & de Jong op zoek naar een daadkrachtige Sectormanager Klinisch Behandelen Noord, die onder meer leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor het positioneren van de Sector Klinisch Behandelen Noord.

De Sectormanager Klinisch Behandelen Noord is integraal verantwoordelijk voor zowel de beheersmatige (mensen, middelen en productie), als inhoudelijke aansturing van de regio (Boschoord en Wilhelminaoord). Je bent verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en realiseren van strategisch beleid, en als afgeleide daarvan, het ontwikkelen en realiseren van tactisch beleid. Je ziet kansen en bedreigingen in de (regionale) markt, waardoor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de regio en de sector gewaarborgd is. Ondernemerschap en onderhandelen zijn hierbij van grote waarde. Binnen de interne organisatie is het belangrijk dat je een natuurlijk leider bent en je bent sensitief voor de sector als geheel. Tevens ben je in staat de organisatie professioneel verder te ontwikkelen om voor medewerkers, teams en management meer ruimte te laten ontstaan, passend bij hun verantwoordelijkheden. Het faciliteren van de teammanagers en het maken van ketenafspraken tussen verschillende regio’s complementeert deze rol. Vanzelfsprekend is bij Trajectum de vraag van de interne klant en van (potentiële) cliënten leidend. Als Sectormanager beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling. De Sectormanager wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Je geeft hiërarchisch leiding aan teammanagers en indirect aan het primair proces in de regio (ca. 300 fte). Daarnaast maakt de Sectormanager deel uit van het managementteam van de organisatie.

De Sectormanager is nadrukkelijk in staat als boegbeeld van dit organisatieonderdeel een leidende rol te vervullen.

Functie eisen

U beschikt onder andere over de volgende kwaliteiten:

• (Strategisch) denk- en werkvermogen op academisch niveau;
• Managerial ervaring met de organisatorische, bedrijfskundige en beleidsmatige aspecten van (zorg)instellingen;
• Bekend met verandermanagement in relatie tot de transitie in de zorg en het vermogen daarin kritisch te kunnen acteren;
• Sterke vaardigheden in het extern positioneren van een organisatie;
• Ervaring in het opbouwen van een duurzaam netwerk in het zorgdomein, bij gemeenten en het bedrijfsleven, passend bij het regionale karakter van de organisatie.


De ideale kandidaat...

• Heeft een zichtbare affiniteit met de doelgroep (LVB/ Forensisch);
• Is een daadkrachtig lijnmanager met bewezen veranderervaring om externe omstandigheden om te zetten in strategie en praktijk;
• Heeft een heldere en aansprekende visie op de (dynamiek in de) zorg;
• Is een maatschappelijk bewogen Sectormanager die een balans kan vinden tussen een formele en informele werksfeer;
• Is een verbinder die de communicatielijnen tussen het primaire proces, staf en management kan versterken en gevoel heeft voor wat leeft binnen de organisatie;
• Is een inspirerende manager die door middel van een aansprekende boodschap de organisatie mee kan krijgen in het uit te voeren beleid;
• Is iemand die de intentie heeft om zich voor langere tijd met hart en ziel aan de organisatie te binden.

Bedrijfsprofiel

Trajectum heeft ongeveer 1600 medewerkers en biedt toonaangevende behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Een gedeelte van de cliënten heeft een forensische achtergrond. De locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit alle windstreken.

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep nauwelijks uitsluitingscriteria.

Arbeidsvoorwaarden

Trajectum biedt een jaarcontract aan met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire (FWG 75, maximaal € 7.447 bruto per maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Trajectum zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 11 oktober 2017 tegemoet. De gesprekken zullen plaatsvinden op 18 en 25 oktober.

Locatie

Zwolle & Boschoord

Publicatie datum

25-09-2017

Sector manager klinisch behandelen Noord...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close