Voor Kennisnet is Aardoom & De Jong op zoek naar een verbindende en ervaren adviseur cybersecurity die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs. Heb jij kennis van informatiebeveiliging  en cybersecurity en heb ervaring met het onderwijs? Ben jij strategisch en degene die complexe ict-vraagstukken kunt aanpakken en begrijpelijk kunt maken? Dan komen we graag met je in contact!
 

Senior Adviseur Cyber Security 
(32-40 uur, Zoetermeer)

 

Het doorgaan van het onderwijsproces is in toenemende mate afhankelijk van betrouwbare ict, die werkt en waarbij veilig met gegevens om wordt gegaan. Kijk maar naar recente nieuwsberichten van hacks en ransomware-aanvallen bij schoolbesturen. Daarom verstevigt Kennisnet haar activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Senior Adviseur Cyber Security

Nieuw

Functieomschrijving

Als adviseur ondersteun je het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van cybersecurity. Je komt te werken in het I-team. Ze richten zich op de randvoorwaarden van de inzet van ict in het onderwijs. In je rol overzie je het domein funderend onderwijs en bepaal je wat er nodig is aan interventies om het geheel veilig te maken. Je coördineert of doet haalbaarheidsonderzoek naar technische beveiligingsmaatregelen zoals veilig internet, SOC/SIEM, en endpoint security. Met je helicopterview en strategische kennis monitor je risico’s en dreigingen (inclusief het contact met andere organisaties zoals NCSC, SURF, IBD). In samenwerking met de medior adviseur stel je een cyberdreigingsbeeld po/vo op. Ook adviseer je over het gebruik en de ontwikkeling van standaarden. Je bent de link tussen het technische domein (standaarden, voorzieningen, inkoop security-diensten) en het breder plan / de onderwijscontext ( ibp-voorwaarden/normen, inkoopvoorwaarden, etc.).

Vraagstukken waar je over adviseert gaan over de maatregelen die schoolbesturen moeten nemen om de digitale veiligheid te bevorderen. Denk aan de professionalisering van personeel, het in kaart brengen van kwetsbaarheden, het maken van goede afspraken met leveranciers en het maken van de juiste keuzes om de eigen situatie te verbeteren. Jouw gedegen kennis van cybersecurity breng je door middel van publicaties, tools, presentaties en gesprekken goed en begrijpelijk over aan hun verschillende doelgroepen in het onderwijs, en zijn toepasbaar binnen de hele onderwijsketen. Je schakelt als adviseur steeds tussen het ontwikkelen en verbreden van kennis en de praktische vertaling naar de onderwijspraktijk.

Voorbeelden van actuele vraagstukken:

 • Wat moeten en kunnen onderwijsinstellingen doen om hun digitale veiligheid te verbeteren?
 • Schoolbesturen zijn geen cybersecurity-experts, maar hoe zorgt Kennisnet ervoor dat ze wel over de juiste kennis beschikken om keuzes te maken?
 • Hoe zorgt Kennisnet dat onderwijsinstellingen zich bewuster worden van veiligheidsrisico’s en de juiste maatregelen nemen?
 • Hoe laat Kennisnet hun huidige Netwerk IBP doorgroeien tot een volwaardige CERT?

In je rol als senior adviseur, heb je een leidende rol in het transformeren van het Netwerk IBP naar CERT.

Jouw functie werkt dus twee kanten op. Je bent in contact met de schoolbesturen uit het netwerk om hun vragen op te halen en deze samen met hen te vertalen in concrete informatie, handreikingen en eventueel tooling. Maar je adviseert ook over de randvoorwaarden die door Kennisnet, sectorraden, overheid en softwareleveranciers op orde gebracht moeten worden. Hiervoor werk je veelal samen met andere experts binnen en buiten Kennisnet. Denk hierbij in het bijzonder aan je collega’s van het i-team, maar ook met de CTO en CISO van Kennisnet.

Digitale veiligheid ziet Kennisnet als onlosmakelijk verbonden met het thema privacy, zie hiervoor ook de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) en het Framework IBP voor het mbo. Als i-team leggen ze ook de verbinding met de ict-infrastructuur binnen een school: devices en andere hardware, internetverbindingen, besturingsplatforms en generieke samenwerkingsomgevingen. Daarnaast maakt informatiemanagement deel uit van de werkzaamheden van het team. De referentiearchitecturen voor het funderend onderwijs (FORA) en mbo (MORA) zijn een belangrijk vertrekpunt voor hun werkzaamheden.

Diverse netwerken van medewerkers van onderwijsinstellingen vormen de basis onder de werkzaamheden van Kennisnet. De netwerken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in zowel primair en voortgezet onderwijs als in het mbo zijn hierbij in het bijzonder relevant. Het Netwerk IBP mbo kent een 100% dekking onder onderwijsinstellingen en in het primair en voortgezet onderwijs zijn inmiddels meer dan 400 professionals aangesloten bij het Netwerk IBP. De netwerken zijn zeer actief en voeren bijvoorbeeld gezamenlijk DPIA's uit. Daarnaast speelt Kennisnet een rol in onderhandelingen met grote leveranciers zoals op dit moment Google.

Functie eisen

Als Adviseur Cyber Security beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Je hebt een aantoonbaar academisch werk- en (boven)gemiddeld analytisch WO-denkniveau;
 • Je hebt veel werkervaring (minimaal 7 jaar) met cybersecurity in het publieke domein en een relevante afgeronde opleiding (zoals CISM, CISSP, CISA). Bij voorkeur heb je ervaring in een adviserende rol bij een landelijke ondersteuningsorganisatie, of bij een publieke organisatie zoals een onderwijsinstelling, gemeente of ziekenhuis;
 • Je hebt brede en strategische kennis van het veiligheidsdomein;
 • Je bent pragmatisch, weet wat wel en niet werkt en voelt goed aan waar binnen het onderwijs behoefte aan is. Je weet dit op een plezierige manier en op het juiste moment voor het voetlicht te brengen bij de diverse doelgroepen;
 • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig. Je weet goed te schakelen tussen verschillende niveaus (bestuurders, directeuren ict-managers en informatiemanagers).
 • Je bent in staat een goed advies te schrijven, deze te beargumenteren en te presenteren;
 • Je combineert een resultaatgerichte houding met zelfstandigheid en creativiteit;
 • Je beheerst het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk uitstekend.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Als gids helpen ze besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ICT in het onderwijs. Naast gids zijn ze bouwer van het publieke ICT-fundament. Kennisnet zorgt voor een stevige basis, zodat ICT in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Zij ontwikkelen en beheren ICT-diensten voor de klas, voor de school en diensten die markt en onderwijs met elkaar verbinden.
Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Team
Als adviseur kom je te werken in het i-team. In dit team van Kennisnet komen verschillende disciplines samen: informatiemanagement, ict-infrastructuur, informatiebeveiliging en privacy. Ze richten zich op de randvoorwaarden van de inzet van ict in het onderwijs, dus niet op het onderwijs zelf en/of de didactische inzet van ict. Daarvoor zijn andere teams binnen Kennisnet waar ze veel mee samenwerken.
Ze zijn een team waarin ze gezamenlijk afspreken wie wat doet. Het team bestaat uit10 adviseurs, verdeeld over junior-, medior- en seniorfuncties.

Arbeidsvoorwaarden

Kennisnet biedt goede arbeidsvoorwaarden. Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris (minimaal €4792,- en maximaal €6784,- bruto per maand) is afhankelijk van de zwaarte van de functie en jouw kennis en ervaring. Doorgroeien binnen Kennisnet behoort tot de mogelijkheden.
Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

 • Een flexbudget van 10% van het maandsalaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of kan laten uitkeren;
 • Een opleidingsbudget van gemiddeld €2475,- per jaar;
 • Een goede reiskostenvergoeding;
 • Een tegemoetkoming in de ziektekostenvergoeding;
 • Een vaste thuiswerkvergoeding van €80,- per maand;
 • Laptop, of keuze voor eigen device met een bijdrage van Kennisnet;
 • Een relatief hoge pensioenbijdrage van de werkgever.

Kennisnet vindt het belangrijk dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen en leren. Daar krijg je als medewerker veel mogelijkheden en ruimte voor. Ze bieden je ondersteuning en mogelijkheden om je zowel inhoudelijk als qua project- en adviesvaardigheden te ontwikkelen.
Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.
Meer informatie over Kennisnet, wat Zij doen en hoe zij dat doen kan je vinden op www.kennisnet.nl

Procedure

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck een assessment en een opdracht maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 29 november tegemoet.

Locatie

Zoetermeer

Publicatie datum

04-11-2021

Senior Adviseur Cyber Security
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close