Senior Adviseur Educatie (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Als Senior Adviseur Educatie draag je op een professionele en dienstverlenende wijze bij aan de kwaliteitsverbetering en de uitvoering van de praktijkopleidingen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van beleidsadviezen met betrekking tot de opzet, de inhoud en de regelgeving van de praktijkopleidingen. Je zorgt voor afstemming met en het informeren en adviseren van stakeholders m.b.t. accountancy-onderwijs. Daartoe onderhoud je een groot netwerk van commissies, universiteiten, hogescholen en accountantskantoren en je neemt deel aan verschillende overlegstructuren.

Verder bestaan jouw verantwoordelijkheden o.a. uit:
• Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem;
• Het inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen van diverse commissies en werkgroepen waaronder het NBA Stagebureau;
• De redactie van informatiegidsen, nieuwsbrieven, website-informatie en het geven van voorlichting over de praktijkopleidingen;
• Het functioneel aansturen en coördineren van activiteiten van de support-afdeling.

Je maakt als Senior Adviseur Educatie onderdeel uit van de afdeling Lerend Beroep (circa 7,5 fte) en rapporteert aan de Manager Lerend Beroep. Een van de kerntaken van de afdeling Lerend Beroep is het (mede) verzorgen van de praktijkopleidingen voor trainees die de accountantsopleiding volgen. Momenteel volgen ongeveer 4.500 trainees de praktijkopleiding; jaarlijks worden gemiddeld zo’n 800 slotexamens afgenomen. Het verzorgen van de praktijkopleiding als onderdeel van de opleiding tot AA of RA is een van de wettelijke taken van de NBA. De afdeling Lerend Beroep voert deze taak uit in samenwerking met de Raad voor de praktijkopleidingen, Stagebureaus, praktijkbegeleiders, beoordelaars en examinatoren.

Functie eisen

Je beschikt als Senior Adviseur Educatie over:
• Een relevante, afgeronde universitaire opleiding;
• Kennis van leerprocessen en programmaontwikkeling in het hoger onderwijs, bij voorkeur in het financieel-/economisch domein;
• Ruime ervaring met beleidsontwikkeling en advisering;
• Leiderschapskwaliteiten voor het coachend leidinggeven aan een team;
• Uitstekende netwerk- en communicatieve vaardigheden en ervaring met het werken in een complexe stakeholderomgeving;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord- en geschrift;
• Affiniteit met accountancy en het werk van de NBA.

Bedrijfsprofiel

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden. De leden zijn een pluriforme beroepsgroep van 22.000 professionals, werkzaam in de openbare accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. De NBA is voor en van leden. Samen dragen de leden bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van de organisatie en het beroep.

De NBA bevindt zich in een transitiefase naar een vernieuwde beroepsorganisatie. Er staan twee thema’s op de vernieuwingsagenda die betrekking hebben op de ontwikkeling van het beroep, zoals het aanjagen van innovatie en ontwikkeling en ook het stimuleren van een lerende attitude als drijfveer voor de beroepsontwikkeling. Een open uitwisseling van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, met een daarbij passende open houding. Dit zijn de voorwaarden die de ontwikkeling en de toekomstige relevantie van het beroep bepalen. De NBA wil deze ontwikkelingen nadrukkelijk regisseren. Daarbij past een flexibele en open organisatie, die ruimte laat voor initiatieven van leden en nieuwe inzichten van zowel binnen als buiten het beroep.
Meer over de vernieuwingsagenda kun je lezen op:
https://www.nba.nl/projecten/vernieuwingsagenda/

Arbeidsvoorwaarden

De NBA biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 38 uur. De NBA biedt, afhankelijk van kennis en ervaring, een maximaal bruto jaarsalaris van €90.000 en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. naar rato 29 verlofdagen en 13 roostervrije dagen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat NBA zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk op zondag 6 september 2020 tegemoet. Aardoom & de Jong voert de laatste gesprekken voor deze functie in week 37.

Contactpersonen
Anna van der Giessen, e-mail: vandergiessen@aardoomendejong.nl tel: 06-11296697
Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl tel: 06-55717739

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

27.07.2020

Contactpersoon

A van der Giessen

Deel deze vacature via