Voor de Gemeente Breda is Aardoom & de Jong op zoek naar een strategisch adviseur (regionale) samenwerking. De wereld verandert continu en wordt steeds turbulenter. Dit heeft grote impact op de stad, op de organisatie die de stad ondersteunt en op het samenspel tussen samenleving en gemeente. Strategische denkkracht is daarbij hard nodig. De kern van de functie betreft de strategische uitwerking en doorvertaling van vraagstukken op het gebied van (regionale) samenwerking. Bezit jij naast strategische denkkracht het vermogen om deze denkkracht bij anderen aan te boren en over de domeinen en gemeentegrenzen heen, een strategisch agenda op te zetten?  Dan ben jij de strategisch adviseur die Breda zoekt! 

Strategisch adviseur (regionale) samenwerking - Gemeente Breda

Nieuw

Context functie

De grote opgaven voor Breda en haar omgeving houden zich lang niet altijd aan de bestuurlijke indeling van Nederland. Aanpak van deze opgaven vraagt samenwerking tussen Breda en andere overheden en partijen (maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijs).
Breda is als centrumstad van West-Brabant actief betrokken in de regio en het district De Baronie. Dit is voor ons het vertrekpunt om de strategische dialoog van de gemeente Breda vorm te geven in samenwerking met anderen. Het vergroten van onze bestuurlijke slagkracht maakt het makkelijker om samen grotere opgaven te definiëren en de door ons beoogde oplossingen met provincie, Rijk en Europa te bespreken. Afhankelijk van de situatie zet de gemeente Breda in op de schaal die daarbij het meest effectief is; of het nou lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk of grensoverschrijdend is. Daarbij kiezen we voor actieve rollen in de VNG, G40 en andere vertegenwoordigende organen.

Wat ga je doen?
Als strategisch adviseur van de afdeling Concernadvies met een focus op (regionale) samenwerking ben je in staat om de programmatische lijnen, de inhoud van de strategische agenda en het bestuursakkoord van Breda te vertalen en te verbinden aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Je helpt de organisatie bij het strategisch positioneren in samenwerkingsverbanden, ontwikkelt visies op het gebied van samenwerking en adviseert over mogelijke nieuwe samenwerkingen voor het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Je vertaalt actuele en toekomstige ontwikkelingen naar wat dit voor Breda betekent en hoe daar invulling aan te kunnen geven en met wie. Vanuit verschillende invalshoeken lever je een bijdrage aan, en bewaak je de uitvoering van, de strategische agenda van de gemeente Breda.

Je taken als strategisch adviseur:

 • Coördinatie van de volgende samenwerkingsverbanden:
  o ​​​ BrabantStad
  o VNG
  o G40
  o Regio West-Brabant
  o De Baronie
 • Ontwikkelen van visies en strategieën over (regionaal) samenwerken;
 • Adviseur voor gemeentesecretaris en college voor strategische inzet in samenwerkingsverbanden;
 • Coördinator van de bestuurlijke staf Regio;
 • Aanspreekpunt voor afstemming en samenwerking met collega-strategen binnen de regio;
 • Betrokkenheid bij cyclische processen (voorjaarsnota, begroting, jaarrekening, berap), uitvoering bestuursakkoord en lange termijndoelen college, zowel procesmatig, als inhoudelijk;
 • In samenspraak met de collega’s van concernstrategie en public affairs adviseren, organiseren en verbinden om tot de realisatie een public affairs agenda te komen en strategische organisatiedoelen te realiseren;
 • Je levert je bijdrage aan de opgaven en doelstellingen van de afdeling Concernadvies;
 • In opdracht van secretaris en afdelingshoofd ontwikkelen/realiseren van directie-overstijgende producten.

Wie ben je en wat breng je mee ?

Je bent een stevige persoonlijkheid met relativeringsvermogen en hands-on mentaliteit. Je gebruikt je creativiteit in het werk. Je bent vastbesloten om resultaten te bereiken en je bent in sterke mate politiek-bestuurlijk sensitief. Je legt makkelijk verbindingen en relaties. Je schakelt net zo makkelijk met de leden van het college als met de ambtelijke organisatie en externe partners. Je bent positief-kritisch en bent in staat om op een handige manier te spiegelen. Je bent zeer proactief en alert op (politieke) risico’s en kansen. Je bent in staat om zaken op een effectieve manier bespreekbaar te maken en bent hierin adaptief. Je bent zeer flexibel en weet het hoofd koel te houden in de dynamiek van alledag.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je herkent jezelf in de volgende professionele vaardigheden:

 • Zelfstarter met drive om te bouwen aan een strategisch agenda;
 • Een goed gevoel voor ambtelijke/bestuurlijke verhoudingen;
 • Strategisch gesprekspartner voor interne- en externe stakeholders;
 • Ervaring met het opereren in politieke en private besluitvormende arena’s;
 • Uitstekende adviesvaardigheden en het vermogen mensen te overtuigen;
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • Analytisch en planmatig sterk;
 • Communicatief sterk, mondeling en schriftelijk;
 • Teamspeler met een hands-on mentaliteit.

De afdeling

De afdeling Concernadvies richt zich op strategische vraagstukken, zoals de hoofddoelen van het gemeentebeleid, public affairs en de lobbyagenda van het gemeentebestuur; de representatieve taken en rollen, de strategische communicatie en de directe advisering van de burgemeester en wethouders. Daarnaast begeleidt de afdeling de administratieve voorbereiding en afronding van de bestuurlijke besluitvorming en verzorgt de afdeling de secretariële ondersteuning van de collegeleden. Vanuit concernstrategie wordt ‘buiten naar binnen’ gebracht door relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving te signaleren, te verkennen en te vertalen naar wat ze betekenen voor de stad Breda en de regio. Je draagt proactief bij aan de verdere doorontwikkeling van het team strategie binnen Concernadvies
Lees meer over de gemeente Breda: www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie voor minimaal 32 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 6616 bruto per maand (schaal 13, op fulltime basis).
Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals: kopen van verlof, uitruil woon-/werk kilometers, aanschaf woon-/werk fiets en fitness abonnement. Een goede pensioenvoorziening (ABP) en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering maken het pakket compleet.

Procedure

Ben je geïnteresseerd, dan vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren. Bij de werving en selectie laat gemeente Breda zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en een diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk en niet later dan 31 maart 2023 tegemoet. Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer meteen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

 • Sluiting reactietermijn – 31 maart 2023
 • Voorselectiegesprekken door Aardoom & de Jong – week 13/14
 • Eerste ronde selectiegesprekken bij Gemeente Breda – 12 april 2023
 • Tweede ronde selectiegesprekken – 17 april 2023
 • Afronding arbeidsvoorwaarden – vóór 1 mei 2023

Publicatie datum

10-03-2023

Strategisch adviseur (regionale) samenwerking -...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close