Strategisch Adviseur Zorg & Financiën (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor Trajectum is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren strategisch adviseur zorg & financiën, die Trajectum ondersteunt in de adequate financiering van de zorg en realisatie van strategische ambities. Een uitdagende functie binnen een dynamische sector. Ben jij maatschappelijk betrokken, een netwerker pur sang. Heb je passie voor de doelgroep, en ben je aan een stevige uitdaging toe? Dan gaan wij het gesprek graag met je aan.

Als strategisch adviseur ga je je bezighouden met bekostigingsvraagstukken in de Zorgverzekeringswet, Forensische zorg en WLZ waarmee Trajectum te maken heeft. Je doet de voorbereiding en de ondersteuning van de zorgverkoop. Op basis van je (externe) netwerken, ervaring en eigen initiatief signaleer je nieuwe ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden. Binnen de complexiteit en dynamiek binnen het externe en interne zorgveld van Trajectum weet je welke accenten en prioriteiten spelen. Natuurlijk afgeleid van het strategisch meerjarenbeleid van Trajectum. Vanuit je brede rol agendeer je tijdig intern vraagstukken, nieuwe financieringsvormen, kansen voor innovaties, maar ook bedreigingen op de verschillende interne agenda’s. Waaronder in belangrijke mate die van de RvB en het MT binnen Trajectum.

Je ontwikkelt beleidsvoorstellen, richtlijnen en procedures op basis van wet- en regelgeving en op het gebied van Zorg en Financiering. Je geeft vorm en richting aan de uitvoering ervan in een complex krachtenveld en op strategisch niveau. Je ontwikkelt scenario’s en draagt bij aan interne focus, prioriteitstelling en agendasetting. Je komt natuurlijk zo mogelijk goed beslagen ‘ten ijs’ . Je kent je interne stakeholders. Haalt en toets daar ook ideeën en informatie. Met name ook financiële informatie over exploitatie, uitnutting zorg en interne tarieven en kostprijsbepaling. Nauwe samenwerking met je collega’s van (concern)control is vanzelfsprekend. Je werkt met adequate gegevens en draagt bij aan oplossingen voor complexe financieringscasussen. Je zorgt dat jouw opdrachtgevers goed geïnformeerd zijn. Als projectleider voer je projecten uit op het gebied van Zorg en Financiering. In je functie geeft je tevens leiding aan het aanmeldbureau waar de afweging plaatsvindt of, en zo ja, waar nieuwe cliënten binnen Trajectum kunnen worden geplaatst. Tevens heeft het aanmeldbureau de regie op de interne doorstroom van cliënten tussen verschillende locaties.

Je valt rechtstreeks onder de bestuurssecretaris/hoofd bestuursdienst (ca. 18 medewerkers) waar je komt te werken. De bestuursdienst heeft een brede portefeuille, waarbij de samenhang tussen de inhoudelijke zorg en financiering centraal staat.

Functie eisen

Je beschikt in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Je hebt een relevante opleiding op WO niveau (bestuurlijk, financieel, bedrijfskundig, etc.), eventueel aangevuld met voor de functie relevante modules.
• Je hebt meerjarige ervaring in een soortgelijke functie. Opgedaan in het publieke veld, bij voorkeur in het zorgdomein.
• Je hebt brede kennis van en affiniteit met ontwikkelingen binnen de zorg (VG, (Forensische) GGZ, TBS) en weet welke dynamiek in het sociale domein speelt.
• Ervaring met zorgverkoop, opstellen van begrotingen, exploitatieoverzichten, scenario ontwikkeling en hebt kennis van bedrijfsvoering.
• Ervaring als manager, projectleider of bijvoorbeeld adviseur met veranderingsprocessen. En vanuit die context beschik je over sturend vermogen, overtuigingskracht, kun je draagvlak creëren en tegenstellingen overbruggen.
• Je bent koersvast, weet je medewerkers ruimte te geven en te laten groeien, en doet dat vanuit onderling vertrouwen en commitment voor de doelgroep en de organisatie.

Persoonlijke competenties
• Je bent een (interne en externe)netwerker, beschikt over politiek sensitiviteit.
• Je kunt prima strategisch opereren binnen de gelaagdheid van de organisatie.
• Samenwerkingsgericht en een verbinder.
• Zelfstandig, proactief, kunt jezelf aansturen.
• Overtuigingskracht, je kunt stimuleren en veranderingen bewerkstelligen. Analytisch ingesteld en in staat tegengestelde opvattingen te overbruggen en draagvlak te creëren.
• Strategisch onderlegd, vasthoudend en ambitieus en je laat jezelf ook prima aanspreken.

Bedrijfsprofiel

Trajectum
Trajectum is een unieke organisatie in het zorglandschap voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag (SG)LVB. Een organisatie, die in staat is hoogwaardige zorg te bieden aan een complexe doelgroep, waarin de methodiek leidend is, met daarin altijd de cliënt en zijn verwanten voorop. Trajectum biedt diagnostiek en behandeling, zowel in een klinische setting als ambulant, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag (SGLVB). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Als grootste instelling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking in Noord en Oost Nederland, met jaarlijks circa € 120 miljoen omzet en meer dan 1.600 medewerkers is de bedrijfsmatige en organisatorische dynamiek binnen Trajectum groter dan ooit tevoren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een warm welkom binnen een leuke organisatie. Trajectum biedt een dienstverband voor in eerste instantie 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid volgt een omzetting naar onbepaalde tijd. Het betreft een functie voor 36 uur met als standplaats Zwolle. De bandbreedte betreft FWG 60-65 CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring. Naast een pakket van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie met een uitdagende doelgroep die ook volop in beweging is en binnen een werksfeer waarin eigen initiatief en creativiteit wordt gewaardeerd.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Trajectum zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren via onderstaande solliciteerknop. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 8 januari 2021 tegemoet.

Contactpersoon:
drs. Mathé Arends, e-mail: arends@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-39110588

Locatie

Zwolle

Publicatie datum

16.11.2020

Contactpersoon

M.W.J. Arends

Deel deze vacature via