Het gezamenlijke bestuur van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Stichting het Bouwdepot (BD) is op zoek naar twee betrokken bestuursleden, die zich willen inzetten voor de uitdaging om jongerendakloosheid in Nederland te voorkomen. We zijn op zoek naar bestuursleden met specifieke expertise op het gebied van fondsenwerving & media/communicatie en onderwijs. Er zijn nog veel stappen te zetten om dak- en thuisloosheid bij jongeren in Nederland te verminderen. Als bestuurder draag jij je steentje bij in de rol van sparringpartner en adviseur van de directeur om de gewenste systeemveranderingen voor jongvolwassenen mogelijk te maken. Spreekt dit je aan? Dan maken we graag kennis met jou!

Twee bestuursleden - Stichting Zwerfjongeren Nederland en Stichting het Bouwdepot (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Bestuur

Het gezamenlijke bestuur van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Stichting het Bouwdepot (BD) bestaat uit (in totaal) vijf bestuursleden. De stichting heeft momenteel een directeur en een full-time projectmedewerker, waarvoor het bestuur verantwoordelijk is als werkgever. Het bestuur is samen met de directeur verantwoordelijk voor de positionering van de stichtingen en voor het monitoren van visie en beleid. Het bestuur komt hiertoe 4-5 keer per jaar bij elkaar. Voor het bestuurslid Fondsen & Communicatie ligt de focus op de duurzame continuïteit van SZN. Je brengt jouw kennis en expertise in op het gebied van zichtbaarheid en het uitdragen van het verhaal en op het gebied van het werven van nieuwe fondsen, die aansluiten bij de vernieuwde visie van de stichting.
Voor het bestuurslid Onderwijs zal de aandacht uitgaan naar het versterken van het netwerk van de stichting in het onderwijsveld, het delen van kennis over de problematiek van jongvolwassenen in met name het MBO/Entree en VAVO onderwijs en het aangaan van samenwerkingen met onderwijsinstellingen.

Jouw profiel

Je bent een betrokken bestuurder met een positieve grondhouding en een brede maatschappelijke oriëntatie. Je bent bereid om de directeur met jouw kennis, expertise, netwerk en tijd, in de rol van sparringpartner te ondersteunen. Je bent je bewust van de schaalgrootte en impact-gedreven ambities van beide stichtingen. Je hebt affiniteit met de doelgroep waar SZN en BD zich voor inspant.
Verder heb je een scherp beeld van de verantwoordelijkheden van een eindverantwoordelijk bestuur en van je rol als bestuurder. Bij voorkeur heb je al bestuurservaring.

Voor het bestuurslid met het Fondsen & Communicatieprofiel is daarnaast belangrijk:

  • Ervaring met het financieel duurzaam maken van ideële organisaties;
  • Kennis van en ervaring met fondsenwerving en het aantrekken van lange termijn geldstromen;
  • Kennis van en ervaring met strategische communicatie.

Voor het bestuurslid met het Onderwijsprofiel is daarnaast belangrijk:

  • Werkervaring in het onderwijs, liefst MBO;
  • Bekend met de problematiek van thuisloze jongeren/’bankhoppers’ en of jongeren in een kwetsbare positie;
  • Een relevant netwerk in het MBO onderwijsveld.

Organisatie

Stichting Zwerfjongeren Nederland is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Het hoofddoel: de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend verbeteren. SZN gelooft erin dat iedereen - van ambtenaar en docent tot politicus en burger - in staat is te denken, spreken en handelen vanuit medemenselijkheid en kan bijdragen aan het voorkomen van jongerendakloosheid. Als we dak- en thuisloze jongeren benaderen als mens, hen serieus nemen en handelen vanuit vertrouwen, kunnen we met z'n allen werken aan een gezonde toekomst voor elke jongere. Meer info op www.zwerfjongeren.nl

Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een maandelijkse schenking ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst. Meer dan 12.500 jongeren in Nederland bevinden zich in een crisissituatie: dak- of thuisloos, met oplopende schulden, geen familie en geen sociaal of financieel vangnet. Volgens zowel de jongeren, als de gemeenten en professionals is er binnen het huidige systeem geen passend aanbod voor deze groep (thuisloze) jongvolwassenen met een problematische leefsituatie. BD creëert met de maandelijkse schenking rust in het hoofd van de jongeren en daarmee de mogelijkheid te werken aan een toekomst met perspectief. Daarnaast richt de Stichting zich op een systeemdoorbraak om het voor alle gemeenten mogelijk te maken om met de aanpak het Bouwdepot aan de slag te gaan.
Meer info op www.hetbouwdepot.nl

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is onbezoldigd.

Procedure

Wil jij je inzetten voor deze mooie stichtingen? Wij ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2023. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Locatie

Randstad

Publicatie datum

20-07-2023

Twee bestuursleden - Stichting Zwerfjongeren...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close