Voor Koel & Co, een coöperatie van bevlogen zelfstandige jeugdzorgprofessionals, is Aardoom & de Jong op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen. Betrokken toezichthouders die de jeugdzorg een warm hart toedragen en waarde toevoegen met heldere adviezen en een kritische blik. Ben jij die Commissaris, die weet hoe je met het juiste toezicht de jeugdzorg nog beter maakt? Dan maken we graag kennis met je!
 

Twee leden Raad van Commissarissen
(Jeugdzorg - Financiën / ICT / Innovatie)

 

Twee leden Raad van Commissarissen - Koel & Co (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Als Commissaris van Koel & Co houd je toezicht op een coöperatie van ruim 100 zelfstandige (zzp) jeugdzorgprofessionals in Noord-Holland. Een coöperatie in ontwikkeling, die een structuurverandering doormaakt om nog beter in staat te zijn haar ambities te verwezenlijken. Koel & Co heeft gekozen voor een gefaseerde inrichting van de Raad van Commissarissen (RvC), waarbij gestart is met één Commissaris en nu uitbreiding wordt gezocht naar drie. Als lid van de RvC adviseer je de Bestuurder en Ledenraad. Conform de statuten is goedkeuring van de RvC vereist voor een limitatief aantal besluiten, o.m. betreffende meerjarenplannen, begroting en jaarrekening. Ook het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de Coöperatie met andere rechtspersonen of organisaties, voor zover die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie, gebeurt niet zonder jullie instemming. Het lid met portefeuille Jeugdzorg komt in de RvC op voordracht van de Cliëntenraad. Het lid met portefeuille Financiën / ICT / Innovatie zal extra betrokken worden bij contacten van de Bestuurder met de accountant.

Functie eisen

Kennis, ervaring en persoonskenmerken
Als lid van de RvC beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • inzicht in de verhouding commissaris - bestuurder, toegerust om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • ervaring in het toezien op bedrijfskundige processen;
 • affiniteit met jeugdzorg en relevant netwerk;
 • bekend met de governance code zorg en ontwikkelingen in het zorglandschap.


Als Commissaris met de portefeuille Financiën / ICT / Innovatie beschik je tevens over:

 • een financiële en/of bedrijfskundige achtergrond;
 • ervaring met administratieve processen, ICT en innovatie;
 • ervaring met veranderprocessen;
 • ervaring met shared services;
 • ervaring met accountscontroles is een pré.

Als Commissaris met de portefeuille Jeugdzorg beschik je tevens over:

 • ervaring met jeugdzorg;
 • een breed en vitaal netwerk op het gebied van jeugdzorg;
 • ervaring met medezeggenschap (cliëntenraden) is een pré.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • integer en transparant;
 • betrokken en nieuwsgierig;
 • zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken;
 • luisterend oor en sparringpartner;
 • (zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling.

De RvC biedt ruimte voor een startende toezichthouder en een meer ervaren lid. Verder is het geen vereiste dat beide leden bekend zijn met de regio maar dat zal wel moeten gelden voor één van hen. Datzelfde geldt voor ‘snappen hoe de hazen lopen’ bij gemeenten in het sociaal domein; bij de uitbreiding van de RvC zal bewaakt worden dat deze ervaring minimaal bij één van de twee nieuwe leden aanwezig is.

Bedrijfsprofiel

Koel & Co is een jeugdzorgcoöperatie voor en door zelfstandige professionals, die ambulante zorg bieden aan jeugdigen en/of hun gezinnen en jongvolwassenen. Momenteel zijn ruim 100 ambulante zorgprofessionals aangesloten en zijn er contracten met ongeveer veertig gemeenten in Noord-Holland. De focus heeft de afgelopen jaren gelegen op kwaliteit van dienstverlening en strategische ontwikkeling. In de volgende fase staat bestendiging hiervan centraal. De organisatie is opgericht vanuit de visie dat professionals en cliënten centraal staan. Dat betekent concreet dat er zo snel mogelijk gestart kan worden met een door de cliënt zelfgekozen professional, en dat zorgverleners zo min mogelijk kostbare tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Wijzigingen in structuur en samenwerken zijn dienend hieraan. Daar staat Koel & Co voor.

Gemeenten en andere opdrachtgevers verlangen kwaliteit en een scherpe prijs. Van de Bestuurder en RvC vraagt dit zicht op actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Alleen zo behoudt de coöperatie een stevige plek van waaruit ze er kan zijn voor cliënten en professionals. Ter ontlasting van administratieve zaken, is in 2017 Koel Zorgt opgericht als shared service center. De zorgcoöperatie koopt hier haar diensten in middels een SLA die jaarlijks wordt geëvalueerd. Zie voor meer informatie: https://koelenco.nl.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De Ledenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tussentijds is de RvC beschikbaar voor de Bestuurder voor advies. Het betreft een nevenfunctie van 4-8 uur per maand, tegen een onkostenvergoeding van maximaal 3.500 euro op jaar basis.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Koel & Co zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

De eerste kennismakingsgesprekken met de Ledenraad, Bestuursvoorzitter en Voorzitter van de RvC van Koel&Co staan gepland voor 10 januari a.s.. De benoemingen (waarvan één op voordracht van de Cliëntenraad) vinden plaats in het eerste kwartaal van 2023.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 20 november a.s. tegemoet.

Locatie

Nederland

Publicatie datum

24-10-2022

Twee leden Raad van Commissarissen - Koel & Co...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close