Voor Woonstede is Aardoom & de Jong op zoek naar twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Ben jij een benaderbare, sensitieve en kritische commissaris met een hart voor de huurders? Wil je met ambitie een bijdrage leveren vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Twee leden Raad van Commissarissen (Vastgoed en Innovatie & Digitalisering)(Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

De RvC bestaat uit vijf gemotiveerde professionals en houdt integraal toezicht op het beleid van Woonstede en het functioneren van de directeur-bestuurder. Ook ziet de RvC expliciet toe op de manier waarop Woonstede in de maatschappij staat en haar maatschappelijke doelen realiseert. Bij de vervulling van haar taak stelt de RvC het belang van Woonstede en de huurders altijd centraal. Naast toezicht vervult de RvC de rol van adviseur en klankbord voor de directeur- bestuurder. De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Tenslotte vervult de RvC de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder van Woonstede. De RvC streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, culturele achtergrond, leeftijd en regionale binding.

Als lid van de RvC beschik je in elk geval over de volgende kennis, ervaring en competenties

 • Affiniteit met de missie en strategie van Woonstede;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid bij de volkshuisvestelijke rol van de woningcorporatie, de huurders en andere belanghebbenden;
 • Een teamspeler zijn maar ook een autonome positie in kunnen en durven nemen;
 • Het vermogen om een goede, rolvaste gesprekspartner van de directeur-bestuurder te zijn;
 • Maatschappelijk actief, straalt senioriteit uit en is crisisbestendig. Daarnaast inhoud gedreven en nieuwsgierig;
 • Inzicht in de moderne principes van “good governance”.
 • De tijd voor goede uitoefening van de functie;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

De vacatures
Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen en het vastgestelde rooster van aftreden, zoeken we de volgende profielen:
• Vastgoed (per 1 mei 2023)
Dit lid:

 • Heeft up-to-date kennis en ervaring binnen de commerciële bouwwereld;
 • Heeft kennis van de bouwopgaven binnen de volkshuisvesting;
 • Heeft vastgoed technische en vastgoed economische bagage;
 • Heeft een visie op leefbaarheid en vitaliteit van wijken;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • Zal huurderscommissaris worden en wordt zodoende benoemd op bindende voordracht van de huurders.

• Innovatie & Digitalisering met regionale binding (per 1 februari 2024)
Dit lid:

 • Is lokaal ingebed in de regio Foodvalley vanuit het maatschappelijk middenveld;
 • Heeft kennis en ervaring met innovatie en ICT/ digitalisering;
 • Beziet zaken met een frisse blik;
 • Mag beginnend toezichthouder zijn echter wel nadrukkelijk met het vermogen de rol van commissaris met verve te vervullen op basis van ervaring die elders is opgedaan (beschikt dus over voldoende senioriteit).

Organisatie

In het hart van de Foodvalley verhuurt Woonstede woningen in de gemeenten Ede, Scherpenzeel en omgeving. Met ruim 150 gedreven en betrokken vaste en tijdelijke medewerkers geeft Woonstede dagelijks invulling aan de missie dat iedereen recht heeft op een goede, betaalbare en duurzame woning. Op het kruispunt van grootschalige landbouw, schitterende natuur en toenemende verstedelijking biedt Woonstede zo’n 10.000 huishoudens een betaalbaar huis. De regio Foodvalley, in het bijzonder Ede en omgeving, is een gebied waarin alles wat de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling zo uitdagend maakt samenkomt. Het aantal inwoners stijgt en vergrijst de komende 20 jaar razendsnel. Dat is een uitdaging op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Naast deze opgave liggen er grote uitdagingen in de bestaande woningvoorraad en wijken. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van woningen en wijken. Daarnaast staat in sommige wijken de leefbaarheid onder druk. Woonstede doet er alles aan om te zorgen dat wonen in het werkgebied betaalbaar blijft. Om van een huis een thuis te maken, kijkt Woonstede verder dan alleen haar taak om huizen te bouwen en te onderhouden. Woonstede zet zich in voor de leefbaarheid van wijken waarbij Woonstede de samenwerking zoekt met bewoners, omwonenden en andere partijen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar waarna je eenmalig herbenoemd kan worden. De functie wordt beloond passend binnen de beroepsregel bezoldiging Commissarissen van de VTW.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Woonstede zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, diplomacheck en de fit en proper test door de Autoriteit woningcorporaties maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk maandag 13 februari 2023 tegemoet. Woonstede streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Aardoom & de Jong voert de eerste gespreksronde met kandidaten. De eerste sollicitatieronde bij Woonstede vindt plaats op vrijdag 10 maart, de tweede ronde op vrijdag 17 maart.

Publicatie datum

23-01-2023

Twee leden Raad van Commissarissen (Vastgoed en...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close