Voor Gemeente Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een Vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiebeheer. Ben jij de thought leader in het vakgebied Openbaarheid en Informatiebeheer die graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van het i-domein bij gemeente Amsterdam? Dan past deze mooie functie bij jou!

 

Vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiebeheer

(36 uur, Amsterdam)

Vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiebeheer

Nieuw

Beeld van de functie

Vakinhoud

De vakgroepmanager is een thought leader op het vakgebied en verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling. De vakgroepmanager heeft de verantwoordelijkheid om, samen met Kaders en Beleid bij de directie CIO-office, de concern brede kaders op het vakgebied op te stellen. De vakgroepmanager geeft invulling aan de specifieke ontwikkelopgave voor de vakgroep. Dit zijn thema’s die gericht zijn op de concrete ontwikkeling en borging van de kwaliteit en professionaliteit, de processen en/of de producten en vakmanschap.

Management van het team

De vakgroepmanager stuurt de medewerkers binnen zijn/haar team aan en coacht hierbij op de te behalen resultaten. De vakgroepmanager is verantwoordelijk voor de inzet van medewerkers op opgaven en in realisatieteams. Hij/zij monitort de prestaties op basis van 360-graden input uit de verschillende realisatieteams. Zolang niet alle medewerkers in realisatieteams werken, geeft de vakgroepmanager ook concrete (beleids)opdrachten en draagt zorg voor het opstellen van de plannen, planning en (budget)verantwoordingsrapportages van werkzaamheden van het team. Deze taak zal met de implementatie van de nieuwe manier van werken steeds kleiner worden. Hij/zij en stuurt op wendbaarheid, vitaliteit en inclusie binnen het team. De vakgroepmanager faciliteert medewerkers bij de uitbouw van hun kennis en kunde door hen te stimuleren om continu te leren en te verbeteren. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan de strategische personeelsplanning op vakgroepniveau. De vakgroepmanager is lid van het MT van de directie en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een visie op de organisatie en het beleid van de directie. Het MT geeft gezamenlijk vorm en inhoud aan de doorontwikkeling en professionalisering van de directie en de positionering en rol binnen het cluster. Sturing op samenhang en samenwerking met het bredere i-domein vindt doorlopend plaats.

Werkzaamheden van de vakgroep

In de vakgroepen werken medewerkers samen met een gelijksoortige expertise. Vakgroepen stellen capaciteit en expertise ter beschikking aan de verschillende opgaveteams. In de opgaveteams is een product owner verantwoordelijk voor het sturen op de activiteiten en resultaten (het ‘wat’ en ‘wanneer’). Deze product owners komen vanuit de lijndirecties. Hierdoor ontstaat een matrixsturing. De manager van de vakgroep is verantwoordelijk voor vaktechnische sturing (het ‘hoe’) en heeft de personele verantwoordelijkheid. Binnen het opgaveteam zal een scrummaster of projectleider helpen te sturen op de planning en cadans.

De werkzaamheden van de vakgroep zijn veelal strategisch/tactisch van aard en beslaan - en zijn van invloed op - de gehele gemeentelijke organisatie. Het betreft hier de aandachtsgebieden, I-beleid en Implementatie, Data en Control.

Werken in het i-domein

Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging te tackelen bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen zoals de implementatie van een cloud platform, een data platform maar ook aan generieke voorzieningen. Ook betekent het dat de huidige 10 organisatieonderdelen samen gaan werken als 1-domein gebundeld in 5 samenhangende directies. We kunnen daarmee snel en efficiënt blijven inspelen op de veranderingen. We werken opgavegericht, uitgaande van agile principes, samen met de collega’s uit de andere clusters en directies in multidisciplinaire teams. Digitaal voegt waarde en betekenis toe aan de opgaven voor de stad.

Werken voor de directie Digitale Strategie & Informatie

De directie Digitale strategie en informatie is onderdeel van het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie (DII), waarbinnen alle i-taken worden gebundeld. De directie draagt zorg voor de i-strategie concern breed, waarin cloud, architectuur, informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer de belangrijkste elementen zijn. Door duidelijke kaders (en toetsing) vanuit deze directie worden in de opgaven voor directies elementen ‘by design’ meegenomen, en is een duurzaam IT-landschap geborgd.


Vakgroep Openbaarheid en Informatiebeheer

De vakgroep Openbaarheid en Informatiebeheer omvat zowel operationeel en strategisch informatie beheer. Operationeel informatiebeheer is onder andere recordmanagement,

ondersteuning van het documentmanagement in Office365, het leveren van expertise op het gebied van het vinden van informatie, kwaliteitsmanagement en postafhandeling. Ook wordt de vernieuwing van informatiebeheer onderzocht en worden generieke informatiebeheer-voorzieningen geïmplementeerd. Het Meerjarenprogramma Open Amsterdam met modern informatiebeheer bij het Digitale strategie en informatie onderzoekt verdere ontwikkeling van dit werkveld. Dit onder andere over innoveren, automatiseren en standaardiseren van informatiebeheer. Het programma moet als eerste een uitwerking van de visie op eigentijds informatiebeheer opleveren. Daarin organiseren we vanuit die inhoudelijke lijn het uitvoerend informatiebeheer. Met als uitgangspunt: bundelen en positioneren bij de directie Digitale strategie en informatie van zowel staande organisatie als vernieuwing.

De vakgroep bestaat bij de start in elk geval een archief bewerkingsteam, twee informatiebeheerteams en een openbaarheid team, aangestuurd door teamleiders.

Wat breng je mee?

Als Vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiebeheer beschik je in elk geval over WO werk- en denkniveau.

Daarnaast herken je je in de volgende zaken:

  • ruime ervaring binnen het I-domein op het desbetreffende vakgebied;
  • management ervaring op vergelijkbaar niveau is een pré;
  • je staat een stevig in je schoenen
  • je bent een echte vakinhoudelijk leider

Arbeidsvoorwaarden

Naast een pakket van uitstekende primaire (schaal 14 Gemeenten, maximaal € 7269 bruto per maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling.

Procedure

Ben je geïnteresseerd, dan vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren, maar uiterlijk 21 augustus 2022. Bij de werving en selectie laat gemeente Amsterdam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en een diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Voor wat betreft de kennismakingsgesprekken bij Aardoom & de Jong passen we in verband met de vakantieperiode maatwerk toe. De sollicitatiegesprekken bij de gemeente volgen in principe in september.
Als één of meer geschikte kandidaten zich vroeg in de procedure melden, kan worden besloten om de procedure te versnellen.

Contactpersoon
Heleen van Keulen | e-mail: heleen@aardoomendejong.nl | telefoon: 06-40292306


Kijk voor meer mooie managementfuncties in het i-domein in Amsterdam op de website van Aardoom & de Jong!

Publicatie datum

18-07-2022

Vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiebeheer
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close