Voor ROC TOP zoekt Aardoom & de Jong een stevige en ontwikkelingsgerichte bestuurder. Wil jij leidinggeven aan een lerende organisatie waar onderwijsvernieuwing, organisatieontwikkeling en positionering belangrijke doelen zijn? Dan is deze functie interessant voor jou!
 

Voorzitter College van Bestuur - ROC TOP (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Als voorzitter van het College van Bestuur leid jij ROC TOP naar een toekomstbestendige positie in de Amsterdamse regio. Daartoe stuur je als voorzitter op de verdere professionalisering van de organisatie en de verbetering van de onderwijskwaliteit. Je zoekt en verstevigt samenwerkingsrelaties en bent een spin in het web in relevante netwerken.

Je hebt visie op het middelbaar beroepsonderwijs, bent duidelijk in het aangeven van de stip op de horizon en koersvast. Je zorgt voor heldere kaderstelling en bevordert het eigenaarschap in de organisatie. Je bent in staat om ontwikkeling en verandering in gang te zetten, te bestendigen en daarvoor draagvlak te creëren. Je stimuleert een cultuur waarin het houden aan afspraken, objectief meten van resultaten en zo nodig actief daarop bijsturen, vanzelfsprekend is.

Je bent benaderbaar en zichtbaar, gericht op transparantie, helderheid en samenwerking. Je toont oprechte betrokkenheid bij studenten en medewerkers en beschikt over de nodige organisatiesensitiviteit. Je werkt vanuit vertrouwen en bent besluitvaardig en resultaatgericht.

Functie eisen

Als voorzitter van het College van Bestuur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Ervaring op eindverantwoordelijk/bestuurlijk niveau in een publieke of publiek-private organisatie en ervaring in de omgang met een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en het aansturen van (onderwijs)kwaliteitsverbetering en vernieuwing
 • Kennis van of aantoonbare affiniteit met de wereld van het onderwijs
 • Ervaring in het onderhandelen en netwerken met diverse stakeholders (ministerie van OCW, gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke partners)

Je persoonskenmerken en competenties
Je bent een ervaren bestuurder met natuurlijk gezag. Je bent het boegbeeld van ROC TOP, benaderbaar en zichtbaar en een rolmodel voor de collega’s/medewerkers. Een strategisch denker die ook pragmatisch kan zijn. Je geeft ruimte en vertrouwen, bent vanzelfsprekend transparant en integer. Je neemt de leiding en bent besluitvaardig en daadkrachtig als dat nodig is. Je bent omgevingsbewust en bestuurlijk- en organisatiesensitief. Je communiceert helder en open en je bent nieuwsgierig en oprecht belangstellend. Je creëert helderheid en zet mensen en organisaties in beweging. Een uitstekend netwerker, die overzicht en inzicht heeft en op soepele wijze belangen bij elkaar weet te brengen.

ROC TOP

ROC TOP staat met vier campussen midden in de Amsterdamse leefomgeving. Die Amsterdamse cultuur is duidelijk zichtbaar en voelbaar bij zowel studenten als medewerkers, met diverse culturele achtergronden en een mix van verschillende leeftijden en ervaringen. Binnen ROC TOP worden ruim vijftig verschillende mbo-opleidingen aangeboden.
Verwante opleidingen zijn geclusterd binnen vier campussen. Hier worden opleidingen aangeboden die inhoudelijk samenhangen en via samenwerking en co-creatie bijdragen aan de toekomstige ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
De vier campussen heten als volgt:

 • TOP Business
 • TOP Events & Hospitality
 • TOP Health & Sport
 • TOP Start

Iedere campus staat onder leiding van een campusdirecteur, met een onderwijsmanagementteam (campus-MT). Het primaire proces wordt ondersteund vanuit vijf (staf)diensten: Bestuur & Strategie, ICT, Huisvesting & Facilitair, Finance Control & Inkoop, Personeel & Organisatie en Onderwijs & Studentenzaken. De campusdirecteuren en de stafmanagers vormen samen het MT.

Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van ROC TOP kent de volgende uitgangspunten:

 • Professionele leergemeenschap
 • Teams zijn de basis van de organisatie
 • Sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen op basis van concrete prestatieafspraken en door dialoog en het voeren van het juiste gesprek, maar ook door objectieve monitoring, periodieke evaluatie en bijstelling
 • Kaders, doelstellingen, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn bekend
 • Professionele ruimte en gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Onderwijs ontwikkelen samen met netwerkpartners

Deze besturingsfilosofie is het leidende principe voor de inrichting en ontwikkeling van de organisatie:

 • Een platte organisatie die bestaat uit het bestuur en maximaal 2 managementlagen
 • Er wordt gewerkt vanuit gezamenlijk geformuleerde en bestuurlijk vastgestelde kaders
 • Het onderwijs is georganiseerd op campussen onder aansturing van campusdirecteuren
 • Onderwijsteams worden hiërarchisch aangestuurd door een onderwijsmanager
 • Bedrijfsvoering wordt centraal aangestuurd, met decentrale uitvoering op locatie waar nodig.

Bestuur en bestuurlijke opgave
ROC TOP heeft een tweehoofdig College van Bestuur, met een voorzitter en een lid.
Op termijn kan mogelijk worden overgegaan naar een model met een eenhoofdig bestuur.
De context waarin de ROC TOP organisatie zich bevindt, kent een dilemma. De onderwijsvisie – kleinschalig, lokaal en met aandacht voor talenten en behoeften van de individuele student - kan de organisatie kwetsbaar maken.
De kleinschalig- en scholigheid en de ambities met betrekking tot gepersonaliseerd leiderschap vragen scherpe sturing aan de wind. De aanhoudende trend met dalende (bekostigde) studentenaantallen beperkt de mogelijkheid tot voldoende financiering in de toekomst. Dit raakt aan continue verbetering van het onderwijs.

Om de toegevoegde waarde van ROC TOP te behouden is de complexe bestuurlijke opdracht:

 • Verbeteren van de onderwijskwaliteit en het professionaliseren van de organisatie
 • Versterken van de zelfstandige positie van ROC TOP in de regio en het verkennen/tot stand brengen van een mogelijke samenwerking met andere organisaties, die daarbij past
 • Zorgen dat ROC TOP aantrekkelijk is en blijft voor studenten, medewerkers en de arbeidsmarkt

Arbeidsvoorwaarden

ROC TOP biedt een arbeidsovereenkomst met een aanstelling voor maximaal vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Beloning conform WNT II-normen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat ROC TOP zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525.

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:

 • Selectiegesprekken Aardoom & de Jong – Week 47
 • Eerste gespreksronde ROC TOP – Week 48
 • Tweede gespreksronde ROC TOP – Week 49

Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

ROC TOP streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide graag in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór vrijdag 19 november 2021 tegemoet.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de solliciteerknop

Contactpersoon:
Ans Cuijpers | E: cuijpers@aardoomendejong.nl | T: 06-13738525

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

02-11-2021

Voorzitter College van Bestuur - ROC TOP (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close