Voor De Waerden (Noord-Holland) is Aardoom & de Jong op zoek naar een daadkrachtige Voorzitter Raad van Bestuur die, als enige bestuurder, leidinggeeft aan - en verantwoordelijk is voor- het positioneren en de zichtbaarheid van deze zorgorganisatie.

Voorzitter Raad van Bestuur (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN!

Voor De Waerden (Noord-Holland) is Aardoom & de Jong op zoek naar een daadkrachtige Voorzitter Raad van Bestuur die, als enige bestuurder, leidinggeeft aan -en verantwoordelijk is voor- het positioneren en de zichtbaarheid van deze zorgorganisatie.

Voorzitter Raad van Bestuur
In verband met de pensionering van de huidige voorzitter Raad van Bestuur (RvB) van De Waerden op 1 januari 2018 is de Raad van Toezicht (RvT) op zoek naar een maatschappelijk bewogen en ondernemende opvolger. De bestuurder is als voorzitter belast met het bestuur en beheer van De Waerden. De bestuurder geeft integraal leiding aan de hele organisatie, waarbij de balans tussen enerzijds inhoud, innovatie en kwaliteit en anderzijds de bedrijfsvoering is gewaarborgd en de organisatieontwikkeling in balans is met de beschikbare middelen.
De RvB initieert en draagt, in samenspel met het managementteam en ondersteunende afdelingen, zorg voor het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. De Waerden kenmerkt zich als een organisatie waar de cliënt en kwaliteit van de zorg centraal staat. Na een turbulente periode van bezuinigingen, is het de taak van de bestuurder om de ingezette koers door te zetten en waar nodig aan te vullen en te versterken. Het verder bouwen aan een netwerk met verschillende stakeholders is essentieel voor de positie van de organisatie. De buitenwereld mag nog meer naar binnen gehaald worden.

De zelforganiserende teams, de mogelijkheden van de technologie, het nieuwe kwaliteitskader van de branche en het regionale karakter van De Waerden zijn de kernpunten van de huidige toekomstvisie (De Waerden 2020). De samenwerking in de driehoek cliënt-verwanten-professional bepaalt de kwaliteit van de zorg. De informele zorg van verwanten, vrijwilligers en maatjes spelen een belangrijkere rol en vormt mede een brug naar de samenleving, de professional voegt daar het methodisch werken aan toe. De nieuwe bestuurder zal deze koers, zoals beschreven in het visie-document De Waerden 2020, verder ontwikkelen en vormgeven.

Functie eisen

Functie-eisen

- (Strategisch) denk- en werkvermogen op academisch niveau;
- Bestuurlijke, of anderszins eindverantwoordelijke, ervaring met de organisatorische, bedrijfskundige en beleidsmatige aspecten van (zorg) instellingen;
- Bekend met verandermanagement in relatie tot de transitie in de zorg en het vermogen daarin kritisch te kunnen acteren;
- Affiniteit met zelforganiserende teams, technologie in de zorg en vernieuwende kwaliteitsinstrumenten en in staat om hierover een visie te ontwikkelen;
- Sterke vaardigheden in het extern positioneren van een organisatie;
- Ervaring in het opbouwen van een duurzaam netwerk in het zorgdomein, bij gemeenten en het bedrijfsleven, passend bij het regionale karakter van de organisatie.

Persoonlijkheidsprofiel

- Heeft een zichtbare affiniteit met de doelgroep;
- Is een daadkrachtig bestuurder met bewezen ervaring om externe omstandigheden om te zetten in strategie en praktijk;
- Heeft een heldere en aansprekende visie op de (dynamiek in de) zorg;
- Is een maatschappelijk bewogen bestuurder die een balans kan vinden tussen een formele en informele werksfeer;
- Is een verbinder die de communicatielijnen tussen het primaire proces, staf en management kan versterken en gevoel heeft voor wat leeft binnen de organisatie;
- Is een inspirerende bestuurder die door middel van een aansprekende boodschap de organisatie mee kan krijgen in het uit te voeren beleid;
- Is iemand die de intentie heeft om zich voor langere tijd met hart en ziel aan de organisatie te binden.

Organisatieprofiel

De Waerden
De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een beperking uit Noord-Holland Noord en Kennemerland. De missie van deze organisatie is: De Waerden ondersteunt mensen met een beperking bij een gelukkig leven. De organisatie begeleidt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het zorgaanbod bestaat uit kleinschalige woonvoorzieningen, werkplekken en dagbestedingslocaties. De Waerden maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden van de wijken en buurten waar de cliënten wonen. Bij De Waerden bieden ongeveer 380 medewerkers en 200 vrijwilligers ondersteuning aan 1000 cliënten. De Waerden heeft contracten in het kader van de Wet Langdurige Zorg met twee zorgkantoren en in het kader van de WMO, jeugdzorg en beschermd wonen, met 23 gemeenten.

De Waerden kenmerkt zich door:
- Ondernemerschap, waarbij innovatie en anders denken zorgt voor een koploperspositie in de branche;
- De regionale verbondenheid van de organisatie en de medewerkers;
- Kleinschalige woonvormen in de buurt, veelal in samenwerking met de woningcorporaties;
- Werk- en dagbestedingsmogelijkheden, midden in de samenleving, in de buurt van de woonplek van de cliënt;
- Moderne ICT-voorzieningen, zoals beeldzorg in aanvulling op de directe begeleiding door de medewerkers.

De organisatie heeft de decentralisaties in de zorg aangegrepen om de zorg en ondersteuning anders te gaan vormgeven. Het perspectief om de zorg weer dichterbij de mensen te organiseren en de regie terug te geven aan de cliënt, wordt ook wel de kanteling genoemd. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop De Waerden is georganiseerd. De menselijke maat is ook hierin leidend. De Waerden werkt aan een model van zelf-organiserende teams, zodat professionals zelf hun keuzes kunnen maken en teams minder hiërarchie en minder bureaucratie ervaren. De Waerden ziet de veranderingen in de samenleving dan ook als nieuwe kansen voor de cliënten.

De Waerden neemt deel aan de Carante groep. Dit is een samenwerkingsverband van dertien zelfstandige organisaties in de zorgsector. De organisaties die zijn aangesloten zijn regionaal actief en verspreid over Nederland. Zij organiseren met en voor elkaar ICT-voorzieningen, salarisadministratie, kennisuitwisseling e.d..

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. De Waerden is volgens de WNT een zorginstelling in de categorie II. Gezien de wens van de organisatie om een bestuurder voor langere tijd aan zich te binden, ligt een vaste aanstelling voor de hand.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Waerden zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment behoort tot de mogelijkheden. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor maandag 21 augustus tegemoet.

Contactpersoon:
- drs. Philippe de Jong, e-mail: dejong@aardoomendejong.nl telefoon: 06-47242447

Locatie

Heerhugowaard

Publicatie datum

08-08-2017

Voorzitter Raad van Bestuur (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close