Voor de Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar een voorzitter met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de zorg. Deze vacature ontstaat vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter.

Voorzitter Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN!

Voor de Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar een voorzitter met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de zorg. Deze vacature ontstaat vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling en of de Raad van Bestuur een zorgvuldige, evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt van allen die bij de organisatie zijn betrokken.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT bestaat uit 5 leden en komt ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. De RvT kent drie commissies. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Functie eisen

Profieleisen voorzitter Raad van Toezicht
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de zorg;
• Affiniteit met de jeugdhulp in het algemeen en de doelstelling van Kenter Jeugdhulp in het bijzonder;
• Voldoende beschikbare tijd en commitment;
• Integriteit, sterk normbesef;
• Reflectie op eigen rol en positie;
• Strategisch inzicht met helicopterview;
• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
• Bindende teamspeler;
• Onafhankelijk, geen onverenigbare belangen.
• Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Kenter Jeugdhulp.

Bedrijfsprofiel

Kenter Jeugdhulp: betrokken, deskundig, samenwerkend
Kinderen en jongeren (tot 23 jaar) én hun gezinnen kunnen met vragen en problemen rond ontwikkeling en opvoeding terecht bij Kenter Jeugdhulp. Ook verwijzers en andere professionals zijn bij Kenter Jeugdhulp aan het juiste adres voor informatie, advies en doorverwijzing.
Kenter combineert jeugd- en opvoedhulp en jeugd GGZ en biedt door deze combinatie in de regio een uniek aanbod van jeugdhulp met een breed palet aan speciale diensten. Kenter combineert kennis en methoden uit de jeugdpsychiatrie, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek. Door die bijzondere integratie van opvoedhulp en psychische hulp worden kinderen en gezinnen maximaal en op maat ondersteund.

Heldere structuur
Bij Kenter kunnen cliënten, verwijzers en financiers diensten afnemen zonder ingewikkelde doorverwijsprocedures. Ook de organisatiestructuur is helder. De Raad van Bestuur is éénhoofdig.
Kenter heeft als medezeggenschapsorganen een ondernemingsraad, een cliëntenraad en een pleegouderraad.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Santpoort-Noord, aan de Middenduinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord.
Voor meer informatie: www.kenterjeugdhulp.nl

Arbeidsvoorwaarden

Honorering:
Het is de bedoeling dat de honorering in 2018 en 2019 groeit naar het niveau van het Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie (in juli en augustus) worden de curricula vitae en motivatie van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in september.

Vóór benoeming worden referenties ingewonnen, een diploma check uitgevoerd en wordt een VOG van de kandidaat gevraagd.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Gaartman (06 22233604). Een uitgebreid functieprofiel kunt u telefonisch of via de mail bij hem opvragen.
Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag via onderstaande solliciteerknop/via de website van Aardoom & de Jong. Uw reactie is welkom tot donderdag 24 augustus 2017 maar ontvangen wij graag zo snel mogelijk in verband met de naderende vakantieperiode.

Contactpersonen:
Ronald Gaartman - gaartman@aardoomendejong.nl 06 22 23 36 04
Philippe de Jong - dejong@aardoomendejong.nl 06 47 24 24 47

Locatie

SANTPOORT-NOORD

Publicatie datum

04-07-2017

Voorzitter Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close