Voor het nieuwe samenwerkingsverband LEXCES is Aardoom & de Jong op zoek naar een autoriteit op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten die overtuigend als boegbeeld kan fungeren. Ben jij de nieuwe verbindende resultaatgerichte voorzitter en wil jij bouwen aan een nieuwe organisatie? Dan is deze vacature interessant voor jou!

Voorzitter van het Bestuur van LEXCES (Vervuld))

Vervuld

Functieomschrijving

Als boegbeeld ben je een autoriteit op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten of op een aanpalend kennisveld. Met die kennis en statuur geef je – in goede samenwerking met de deelnemende instituten, het ministerie van SZW en andere stakeholders – richting aan het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma. Daarnaast bewaak je, ondersteund door het bureau en in samenwerking met het Bestuur, de voortgang en ontwikkeling van het meerjarenprogramma van LEXCES. Je geeft leiding aan het bestuur van LEXCES en fungeert hierbij, vanuit een onafhankelijke rolopvatting, als primus inter pares. Je positioneert LEXCES stevig en draagt zorg voor een goede aansluiting en betrokkenheid van andere organisaties en instellingen. Voor stakeholders ben jij het aanspreekpunt. Daarnaast geef je, ondersteund door (het hoofd van) het bureau, (functioneel) leiding aan de overall uitvoering van het werkprogramma.

Als Voorzitter beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

• Je bent een autoriteit met grote inhoudelijke kennis en expertise op het terrein van stoffen gerelateerde beroepsziekten of op een aanpalend kennisveld;
• Je beschikt over aantoonbare ervaring in het bouwen aan en verder ontwikkelen van organisaties;
• Je bent in staat in een complex krachtenveld op korte termijn zichtbare resultaten te boeken en tegelijkertijd het lange termijn ontwikkelperspectief voor ogen te houden;
• Je bent goed bekend met de wereld van de stoffengerelateerde beroepsziekten en de vele daarbij betrokken stakeholders;
• Je beweegt je gemakkelijk in zowel een academische als in een departementale en bestuurlijke/politieke omgeving;
• Je beschikt nationaal en (bij voorkeur ook) internationaal over een relevant netwerk.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:
• Je hebt een sterk profiel op verbindend leiderschap om de samenwerking tussen alle stakeholders te versterken en de krachten te bundelen;
• Je hebt natuurlijk gezag, statuur en overtuigingskracht, waarmee effectief invloed kan worden uitgeoefend;
• Je bent in staat om onafhankelijk een oordeel te vormen en hebt het vermogen om in teamverband tot een gemeenschappelijk besluit te komen;
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

De organisatie

LEXCES, het Landelijk Expertise Centrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten, is een nieuw samenwerkingsverband (startdatum 1 juli 2022), gefinancierd door het ministerie van SZW. In dit expertisecentrum zullen in ieder geval vijf instituten deelnemen: het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoening (NKAL) Utrecht, de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), beide Amsterdam UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een bij het RIVM ondergebracht bureau zal een coördinerende en ondersteunende functie vervullen.

De kerntaken van LEXCES zijn:
• Bundelen, ontwikkelen en delen van kennis, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten;
• Uitvoeren van programma’s gericht op opleiding, ondersteuning van preventie en vroegsignalering van beroepsziekten;
• Inzetten van kennis ter ondersteuning van het functioneren van de arbeidsgeneeskundige zorg voor betere preventie, diagnostiek en behandeling van stoffengerelateerde beroepsziekten;
• In het kader van de uitvoering van de Regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) met een Deskundigenpanel vaststellen of bij aanvragen sprake is van een beroepsziekte die onder deze tegemoetkomingsregeling valt en aannemelijk is dat de aandoening in overwegende mate het gevolg is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De opgave
De opgave is om vanaf de startdatum 1 juli 2022 zowel de uitvoering van de TSB te kunnen ondersteunen door de inzet van deskundigenpanels als door middel van de uitvoering van het werkprogramma betekenisvolle stappen op het gebied van kennisontwikkeling en –verspreiding te zetten.

Arbeidsvoorwaarden

De minister van sociale zaken en werkgelegenheid benoemt de voorzitter voor een periode van vier jaar, hierna kan je nog één keer herbenoemd worden. De functie (0,6 - 0,8 FTE) is ingeschaald in schaal 16-17 (Rijks CAO). Je wordt aangesteld bij één van de deelnemende instituten.

Procedure

Bij de werving en selectie laat LEXCES zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 24 april 2022 tegemoet. Een uitgebreid profiel is op aanvraag beschikbaar.

Locatie

De Bilt

Publicatie datum

24-03-2022

Voorzitter van het Bestuur van LEXCES (Vervuld))
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close