Zorgmanager Stemming en Expertisecentrum Depressie - Pro Persona

Nieuw

Functieomschrijving

Voor Pro Persona is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren, inspirerende en ondernemende zorgmanager Stemming en topreferente zorg Expertisecentrum Depressie. Als jij wilt bijdragen aan de verdere profilering en ontwikkeling van onze zorg- en dienstverlening voor deze kwetsbare doelgroepen en weet je te bewegen in een zeer dynamische sector, dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Als zorgmanager heb jij een belangrijke rol in het ondersteunen van de ontwikkelingen die binnen het Expertisecentrum Depressie in gang zijn gezet. Samen met je 4 multidisciplinaire teams, en in nauwe afstemming met je collega programmaleiders, draag je zorg voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van zorg- en onderzoeksprogramma’s en de daarop gebaseerde behandelprogramma’s. Je faciliteert nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan het handhaven en uitbouwen van het TOPGGz keurmerk en de externe profilering ervan. Je staat voor een consistente en financieel gezonde bedrijfsvoering. Je stimuleert en onderhoud een goede verbinding tussen de verschillende teams in samenspraak met je programmaleiders. Als netwerker ken je het belang van goede relaties met stakeholders, verwijzers, en heb je een innovatief oog voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden t.b.v. de instroom en uitstroom van patiënten die baat hebben bij onze behandelingen. Daarnaast draag je bij aan de (interne en externe) financiering van nieuwe onderzoekslijnen, innovaties en zorgstandaarden. Op niet al te lange termijn speel je een belangrijke rol in het realiseren van het concrete voornemen tot vergaande integratie met het topreferente Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS, en de concrete wens van alle belanghebbenden om deze beide expertisecentra ook op één nieuw gezamenlijke locatie te herhuisvesten. Kortom, een mooie functie met de nodige uitdagingen.

Functie eisen

• Je beschikt minimaal over een relevant hbo-diploma, aangevuld met kennis van bedrijfsvoering en hebt ruime ervaring als (zorg)manager binnen het brede GGZ-domein.
• Je hebt kennis van, of ervaring met, topreferente zorg, weet wat dit aan ondersteuning en facilitering vraagt en bent in staat om ook je bijdrage te leveren aan profilering en bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving
• Als ervaren manager heb je uitgesproken interesse in en ervaring met het aansturen van complexe organisatieprocessen in een dynamische context.
• Je hebt ook het geduld, doorzettingsvermogen en de diplomatie om met verschillende belangen en uiteenlopende motivaties om te gaan in een grote organisatie.
• Je sociale vaardigheden zijn uitstekend: je kunt overtuigen, stimuleren en veranderingen bewerkstelligen. Je bent ambitieus, sterk analytisch ingesteld en in staat tegengestelde opvattingen te overbruggen en draagvlak te creëren, kortom een stevige persoonlijkheid.
• Je durft noodzakelijke beslissingen te nemen en hebt de competenties om professionele medewerkers aan te spreken en om zelf aangesproken te worden.
• Je bent in staat om nieuw beleid/innovaties/ideeën om te zetten c.q. te verankeren in de bedrijfsvoering, en weet wat daarvoor nodig is. Je bent in staat jaarplannen en(deel)begrotingen op te stellen, proactief te sturen op exploitatie en hebt dus financiële ervaring in het sturen op een gezonde bedrijfsvoering.
• Je bent gericht op samenwerking met externe partijen en verwijzers en kunt uitstekend in- en externe netwerken opbouwen en onderhouden.

Bedrijfsprofiel

Pro Persona GGZ (specialistische GGZ en Pompestichting) in de regio's Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze) werkt met meer dan 3.000 medewerkers en 500 vrijwilligers aan het verbeteren van kwaliteit van leven: we genezen mensen, helpen hen van hun klachten af of geven ze weer grip op hun bestaan en ontwikkelen met hen een nieuw perspectief. Zorginhoudelijke speerpunten van Pro Persona GGZ de komende jaren zijn: zorgprogrammering en innovatie; ambulantisering van de zorg in de regionale specialistische centra voor GGZ (in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel); afbouw en concentratie van de bedden in de complexe langdurige zorg (Nijmegen en Wolfheze) en het behouden en behalen van TOPGGZ-keurmerken voor specialistische afdelingen.

TOPGGz Expertisecentrum Depressie
TOPGGz is een keurmerk voor afdelingen, waar cliënten terecht kunnen met ernstige, complexe of zeldzame psychische stoornissen, die elders niet succesvol konden worden behandeld. De afdelingen combineren hun expertisebehandeling met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Ook delen zij hun kennis met andere professionals in het werkveld. Deze combinatie zorgt voor meer kans op positieve behandelresultaten.
Het onderdeel topreferente Expertisecentrum Depressie biedt hulp aan cliënten die uiterst specialistische zorg nodig hebben in verband met hun depressie. Voor mensen die langdurig aan een depressie lijden en bij wie eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hadden. De behandelpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek zijn bij Pro Persona nauw met elkaar verbonden. Het doel van de behandeling is: vermindering van psychische stoornissen en het zo zelfstandig mogelijk functioneren in alledaagse situaties. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden jou:
• een functie als zorgmanager in dienst van Pro Persona;
• een salaris passend bij de zwaarte van de functie (afhankelijk van opleiding en ervaring conform geldende cao);
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform geldende CAO-GGZ, waaronder een aantal flexibele arbeidsvoorwaarden (beroepskosten, fietsregeling, opleiding);
• de intentie tot een langdurige samenwerking, die start met een tijdelijk contract;
• deelname aan een gezamenlijk leiderschapsprogramma voor alle zorgmanagers;
• persoonlijke ontwikkeling via de Pro Persona Academie;
• afwisselend en boeiend werk in een dynamische omgeving.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Pro Persona zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Uw motivatiebrief en cv zien wij graag z.s.m., maar uiterlijk 23 januari 2019 tegemoet. Een referentiecheck, assessment en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

Contactinformatie
Wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met:
drs. Mathé Arends, e-mail:arends@aardoomendejong.nl telefoon: 06-11390588

Locatie

Nijmegen

Publicatie datum

18.12.2018

Contactpersoon

M.W.J. Arends

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185